Na koji način zakonski i efikasno sprovesti kontrolu online prodaje alkohola maloletnim licima?

Borba sa virusom COVID-19 iz kućnog karantina, pojačala je promet robe i usluga u virutelnom svetu. U Srbiji se beleži i za 10 puta veći obim online trgovine nego pre izolacije, u kojoj dominira mlađa populacija.

Pokazalo se međutim da se takva trgovina odvija bez ikakve zaštite dece i mladih, jer su zakoni koji u realnoj trgovini regulišu promet robe čija je prodaja zabranjena mlađima od 18 godina, potpuno neprimenjivi na internetu. Jedan od najvećih problema jeste što na internetu ne postoje nikakva ograničenja za kupovinu alkoholnog pića. Drugi je što nikakvo rešenje zaštite nije ni na vidiku zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Apsolutna neregulacija

Zakon o zaštiti potrošača je jasan i propisuje da nije dozvoljena prodaja alkohola licima koja imaju manje od 18 godina. Da bi se to utvrdilo, prodavac može od kupca da zatraži lični dokument na uvid, a da bi se izrekla kazna u slučaju prekršaja, u trgovinskoj radnji se u trenutku prodaje alkoholnog pića maloletnoj osobi mora naći i tržišni inspektor. U praksi je to toliko retko, da je broj izrečenih kazni za ovaj prekršaj na nivou statističke greške.

Ista ova odredba primenjuje se i kada je reč o online kupovini, na koju navodi Zakon o elektronskoj trgovini. Ako maloletna osoba preko interneta kupi alkohol, što je suprotno zakonu, da bi to delo bilo tako i okarakterisano, toj kupovini mora prisustvovati tržišni inspektor.

Mladen Alfirović iz Udruženja za zaštitu potrošča Vojvodine kaže da to pokazuje da je online trgovina apsolutno neregulisana kada je reč o zaštiti maloletnih lica od prodaje alkohola.

„Tako je i član 24 (Zakona o zaštiti potrošača) koji treba da iskontroliše prodaju alkohola maloletnicima u maloprodajnim objektima neprimenjiv u elektronskoj trgovini, u kojoj se otvara čitav novi segment pitanja zbog čega je nemoguće sprovesti kontrolu prema trenutno važećim propisima”, objašnjava Alfirović.

COVID-19 kao uzrok i rešenje

Na nemogućnost primene ovih zakona, paradoksalno ukazala je pandemija virusa COVID-19, zbog koje se realni život prebacio u virtuelni, pa su online kupovali i oni koji nikada nisu mislili da će to činiti. To znači da je za svega mesec dana karantina online kupovina povećana 10 puta kada je reč o proizvodima široke potrošnje, dok je kupovina tehnike porasla za oko 50 odsto u pojedinim prodavnicama. Ovo navode trgovci u Srbiji, čija iskustva prenosi portal Netokracija  u tekstu posvećenom trgovini preko interneta. U njemu se takođe, navodi da se i starosna struktura promenila, i da preko interneta kupuje mahom mlađa populacija.

U nasumičnom razgovoru sa kupcima u online prostoru, preneli su nam da nijedna radnja nije postavila uslov starosne granice za kupovinu alkohola, niti je tom prilikom tražila neki lični dokument na uvid. Dodajući da trgovine uglavnom ne traže ni otvaranje profila za ostvarivanje online kupovine, posedovanje platnih kartica, omogućavajući da se roba plati prilikom njene dostave. Drugim rečima, bilo ko, bilo kada, i bilo kojeg uzrasta može online kupiti bilo koje alkoholno piće.

Online kupovina i otvorena pitanja

Najveće pitanje jeste – na koji način zakonski i efikasno sprovesti kontrolu online prodaje alkohola maloletnim licima?

Ono što se često može videti na većini platformi u svetu koje se bave trgovinom robe čija je prodaja zabranjena mlađima od 18 godina, jeste odeljak u kojem svako ko pristupa sajtu treba da potvrdi da ima više od 18 godina. I tom potvrdom ispunjava uslove da pristupi sajtu.

“To rešenje uvodi se samo teoretski da zadovolji formu kontrole, dok je u praksi to zaista teško iskontrolisati”, dodaje Alfirović.

Sa druge strane, ima portala poput “Kupujem-prodajem” na kojem svi učesnici u trgovini, prilaganjem kopije lične karte, stiču pravo da učestvuju u prometu robe i usluga.

“Tu se postavlja i pitanje da li je to u suprotnosti sa drugim zakonima kao što je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji jasno propisuje ko i pod kojim uslovima može da prikuplja i obrađuje osetljive lične podatke poput matičnog broja i lične karte. To je dosta otvorenih pitanja na koje bi stručnjaci morali da daju odgovore posebno što predstoji ekspanzija online trgovine”, upozorava Alfirović.

Najava izmena i dopuna zakona

Iz Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine dodaju da bi se svakako morao uvesti još neki zaštitni korak pre nego što se obavi online kupovina, posebno za robu čija je prodaja važećim zakonima zabranjena mlađima od 18 godina, jer je reč o grupi potrošača koja se zbog svojih godina, obrazovanja i nedovoljnog životnog iskustva, vodi kao ugrožena i osetljiva, zbog čega je potreban povećan stepen informisanja i odgovornosti trgovinskih online radnji i zakonodavnih organa kada je reč o prodaji robe i usluga.

Zato i najavljuju iniciranje izmena i dopuna Zakona o trgovini i Zakona o elektronskoj trgovini, iako su novi stupili na snagu pre svega nekoliko meseci.

Sličan pristup najavila je i Svetska zdravstvena organizacija reagujući zbog povećane konzumacije alkoholnog pića tokom kućnog karantina usled sprečavanja virusa COVID-19. SZO je između ostalog, poseban akcenat preventivnih mera usmerila na, uglavnom nekontrolisan promet i reklamiranje alkohola putem interneta, na kojem dominira mlađa populacija.

Jer prema trenutnoj situaciji deca i mladi kao potrošači ostaju potpuno nezaštićeni od prometa robe i usluga u online prostoru, jer su za njega neprimenjiva zakonska rešenja koja postoje u realnom. A drugih nemamo.

Autorke: Milica Sekulić, volonterka Tima za omladinsku politiku i Marija Marić, koordinatorka za javne politike 

Ostavi komentar: