Upravni odbor

Petar Stupar

Predsednik UO

Petar je deo omladinskog sektora od 2007. godine, u kom je stekao veliko iskustvo kao trener, savetnik, omladinski radnik i koordinator. Svojevremeno je bio član Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), a od 2012. godine radi u IT industriji, trenutno kao softver developer. Od 2019. obavlja funkciju Predsednika Upravnog odbora CZOR-a.

Sanja Tepavčević

Članica UO

Sanja ima raznoliko dvadesetogodišnje radno iskustvo. Radila je u biznis sektoru, u domaćim i stranim kompanijama i u organizacijama civilnog društva. Najveći deo profesionalnog iskustva je stekla radeći u finansijama, administraciji, računovodstvu i ljudskim resursima. Učestvuje u radu organizacije i pruža podršku menadžmentu CZOR-a iz oblasti finansija i administracije.

Igor Stojilović

Član UO

Igor je omladinski radnik i politikolog. Od svoje 15 godine deo je razlitičitih organizacija civilnog društva u kojima je obavljao uloge omladinskog radnika, koordinatora za omladinske politike, koordinatora za podršku organizacijama civilnog društva i druge. Bio je član Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije i Active – sobreity, friendship and peace. Trener je u različtim oblastima. Veruje u ljude i kulturu dijaloga. Doprinosi radu CZOR-a najviše u oblasti unapređenja javnih politika od značaja za mlade.