Upravni odbor

Petar Stupar

Predsednik UO

Petar je deo omladinskog sektora od 2007. godine, u kom je stekao veliko iskustvo kao trener, savetnik, omladinski radnik i koordinator. Svojevremeno je bio član Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), a od 2012. godine radi u IT industriji, trenutno kao softver developer. Od 2019. obavlja funkciju Predsednika Upravnog odbora CZOR-a.

Sanja Tepavčević

Članica UO

Sanja ima raznoliko dvadesetogodišnje radno iskustvo. Radila je u biznis sektoru, u domaćim i stranim kompanijama i u organizacijama civilnog društva. Najveći deo profesionalnog iskustva je stekla radeći u finansijama, administraciji, računovodstvu i ljudskim resursima. Učestvuje u radu organizacije i pruža podršku menadžmentu CZOR-a iz oblasti finansija i administracije.

Marija Nikolić

Članica UO

Uključena u rad CZOR-a od 2004. godine, kao volonterka, studentkinja univerzitetskog kursa, članica Skupštine, članica Nadzornog odbora, Marija u CZOR donosi višegodišnje iskustvo u oblasti međunarodnog obrazovanja i razvoja. Iako nastanjena u SAD, aktivno podržava menadžment CZOR-a u oblasti strateškog planiranja, finansija i administracije.