Vojvodina otvara vrata

Vojvodina otvara vrata – Univerzitetski kurs za omladinske radnike/ce

U 2019/2020 godini imali smo još jednu generaciju studenata i studentkinja univerzitetskog kursa ,,Liderstvo i razvojni omladinski rad” koji sprovodimo u saradnji sa Jonkoping Univerzitetom iz Švedske.

Od ove generacije, univerzitetski kurs postao je važan deo programa Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019., jer je prepoznato da nema kvalitetnog sistema podrške bez edukovanih omladinskih radnika i radnica, obučenih u skladu sa standardima zanimanja omladinskog radnika/ce (šifra 3412.03), sa specijalizacijom na promociji zdravih stilova života i prevenciji rizičnog ponašanja i zavisnosti mladih.

Usled pandemije izazvane korona virusom, praktičan deo kursa je realizovan u onlajn okruženju, u okviru koga su studenti i studentkinje sproveli programe promocije zdravih stilova života i prevencije rizičnog ponašanja i zavisnosti mladih, na različite teme poput: izgradnje mira, rodne ravnopravnosti, kulture i stvaralaštva mladih, aktivizma, održivog razvoja, itd. Usled nemogućnosti javnog okupljanja, umesto završnog javnog događaja, organizovana je promotivna kampanja na društvenim mrežama Centra za omladinski rad u cilju promocije studentskih praktičnih radova u kojima je kroz šestomesečne programe sa fokusom na promociju zdravih stilova života, učestvovalo oko 200 mladih.

Više o univerzitetskom kursu možete pročitati OVDE.