Univerzitetski kurs „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“

„Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“ je jednogodišnji univerzitetski kurs koji Centar za omladinski rad sprovodi po licenci Jenčeping Univerziteta iz Švedske.

Radi o jedinom formalnom obrazovanju za omladinske radnike i radnice u Republici Srbiji, po završetku koga studenti i studentkinje dobijaju sertifikat Jenčeping Univerziteta iz Švedske koji nosi 30 ESBP bodova.

Program kursa

Univerzitetski kurs obuhvata 6 modularnih predavanja i praktičan rad:

 • Uvod u omladinski rad u zajednici i lični razvoj
 • Životni period adolescencije,
 • Rad sa pojedincima/kama,
 • Rad sa grupama,
 • Rad na konfliktima i prihvatanju razlika
 • Menadžment u omladinskom radu u zajednici
 • Praktičan rad

Studenti i studentkinje imaju individualnu mentorsku podršku za sve vreme trajanja kursa.

Ciljevi i ishodi učenja

Univerzitetski kurs ima za cilj osposobljavanje studenata i studentkinja, budućih omladinskih radnika i radnica, za individualni i grupni rad sa mladima na ličnom i socijalnom razvoju kroz aktivno učešće u izgradnji i razvoju zajednice.

Po završetku kursa studenti i studentkinje će:

 • Steći osnovno znanje i razviti liderske veštine i stavove u vezi sa omladinskom radom u zajednici
 • Steći osnovno znanje i razviti veštine i stavove za aktivno učešće u razvoju zajednice kroz omladinski rad
 • Steći osnovno znanje i razviti veštine i stavove za razvoj sturktura i politika omladinskog rada
 • Steći osnovno znanje i razviti veštine i stavove za individualni i grupni rad sa mladima u zajednici
 • Steći osnovno znanje i razviti veštine i stavove za (samo)reflektujući, analitičan i profesionalan pristup u radu sa mladima u zajednici kroz lični i socijalni razvoj.

Kome je kurs namenjen

Univerzitetski kurs je namenjen osobama koje rade ili bi želele da rade sa mladima kroz formalni i neformalni sistem obrazovanja, udruženja građana, sportska udruženja i druge organizacije i institucije koje rade sa mladima.

 Uslovi za upis kursa

Univerzitetski kurs može da upiše student/kinja koji/a:

 • ima najmanje 18 godina
 • ima diplomu srednje škole
 • ima visoku motivaciju za rad sa mladima, decom i drugim grupama u zajednici
 • ima prethodno iskustvo u omladinskom radu i/ili radu sa mladima i decom (poželjno je da ima)
 • ima osnovno znanje engleskog jezika (poželjno je da ima)

O kursu su rekli

Centar za omladinski rad sprovodi ovaj kurs više od 10 godina, kako u Srbiji tako i u regionu. Više od 300 studenata i studentkinja je obučeno za omladinske radnike i radnice.

Treba ubaciti izjave studenata/studentkinja – kao posebnu stranicu Alumni koja bi bila ovde ili u sidebaru/footeru?

(Aleks, ovde imamo tekstualne izjave u okviru vizuala pripremljenih za društvene mreže. Takođe, imamo i intervjue sa studentima/kinjama iz ove generacije (ovi intervjui su linkovani za njihova imena u okviru testimonijalsa). Pa, da vidimo koje i na koji način da navedemo neke od njih – daj sugestije)

Prijavi se za informacije o upisu nove generacije!

Ostavi nam svoje kontakt podatke, a mi ćemo te informisati kada bude otvoren poziv za upis nove generacije.

Prijavi se za informacije o upisu nove generacije!

Ostavi nam svoje kontakt podatke, a mi ćemo te informisati kada bude otvoren poziv za upis nove generacije.