Opens

CZOR je jedan od osnivača Saveza udruženja OPENS – Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019. U ovu priču ušli smo 2016. godine, kako bismo dali podršku gradu za kandidaturu za Omladinsku prestonicu Evrope u 2019. godini, zajedno sa još 5 novosadskih organizacija:

Nakon što se Novi Sad prvi put kandidovao (Grad je ušao u prvih pet gradova, ali nije dobio titulu Omladinske prestonice Evrope za 2018. godinu) i izgubio titulu od Kaškaiša, omladinske i organizacije za mlade u Novom Sadu, dale su svoju podršku, ali pod drugačijim uslovima. Po ovom dogovoru, iako je Grad bio nosilac titule, ona takođe podjednako pripada i omladinskom sektoru i svim mladima Novog Sada.

Danas, nakon što je prošla godina titule, i dalje nastojimo da sa OPENS timom i ostalim osnivačima kreiramo održiv sistem koji će pružiti adekvatnu podršku mladima, u kome će moći da prepoznaju i ostvare svoje potrebe, kreativnost, ideje, inicijative…

Naša osnovna motivacija je da Novi Sad i nakon 2019. godine bude grad mladih, grad u kome su mladi aktivni građani, grad koji će podstaći sve ostale gradove da kreiraju svoje sadžaje za mlade i grad u koji mladi rado dolaze i u njemu ostaju. Naš osnovni princip je da posmatramo mlade kao pozitivan resurs za razvoj, a ne problem koji treba rešiti. Odgovaranjem na potrebe mladih unapređujemo kvalitet njihovog života i učešća u društveno-političkim procesima.

Želimo da Novi Sad i Srbija otvore širom svoja vrata Evropi!

U susret novim izazovima i uspesima, kao i promenama koje su do sada postignute, OPENS savez sada ima zadatak da zajedno sa svojim partnerima kroz niz aktivnosti, projekata, programa, dešavanja, inicijativa  pokaže da je mnogo vrata koja mogu da se otvore za transfer energije, znanja, iskustva, informacija i da se i tako mogu jačati kapaciteti mladih ljudi. OPENS savez je resurs centar koji radi na osnaživanju mladih i osoba koje rade sa njima, kao i omladinskih organizacija i organizacija za mlade. Senzibiliše zajednicu i razvija omladinsku politiku. Kroz programsko delovanje podiže kapacitete mladih, udruženja mladih i za mlade i senzibiliše javni i privatni sektor u odnosu na pitanja mladih. Ono što OPENS savez zagovara u procesu transforamcije omladinske politike, jeste kreiranje programskog višegodišnjeg finansiranja i kreiranja institucija na lokalnom nivou osnovanih od strane republičkih i lokalnih organa u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva po predloženom modelu OPENS-a.

Vizija: Mladi u Srbiji su zdravi, ekonomski nezavisni, ravnopravni i aktivno doprinose održivom razvoju zajednice u kojoj žive i žele u njoj da ostanu.

Misija: Koristeći postignuća i iskustva iz procesa Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019, OPENS savez je resurs centar koji radi na osnaživanju mladih i osoba koje rade sa njima, kao i omladinskih organizacija i organizacija za mlade. Senzibiliše zajednicu i razvija omladinsku politiku.

Više o OPENS savezu i onome što radi, kao i načinima da se uključite, možete pročitati OVDE.