CZOR Tim

Vanja Kalaba

Izvršna direktorka

Diplomirala omladinski rad u zajednici na Jenčeping Univerzitetu, Švedska. Aktivna u oblasti omladinskog rada i razvoja zajednice od 1997. godine radeći u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Irskoj i Srbiji. Iskustvo stiče u području direktnog rada sa mladima, razvoju kurikuluma i dostupnosti formalnog i neformalnom obrazovanja za omladinske radnike/ce, kao i uspostavljanje sistemskih struktura za priznavanje, institucionalizaciju i osiguranje kvaliteta omladinskog rada. Autorka i koautorka nekoliko publikacija iz oblasti omladinskog rada.

Trenerica i akreditovana asistentkinja profesora od Jenčeping Univerziteta iz oblasti omladinskog rada sa fokusom na socijalno obrazovanje, zaštitu dece i mladih u omladinskom radu, menadžmentu u omladinskom radu i organizacija civilnog društva, grupnom radu i dr. Jedna od inicijatora započinjanja procesa profesionalizacije i osiguranja kvaliteta omladinskog rada kroz uspostavljanje Nacionalne Asocijacije Praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR).

Irena Damjanović

Menadžerka za administraciju i finansije

Diplomirana ekonomistkinja – smer menadžerka u bankarstvu i finansijama. Poseduje višegodišnje iskustvo u finansijskom menadžmentu privrednog sektora i OCD. U CZOR zadužena za celokupno finansijsko i administrativno poslovanje. Relevantno iskustvo stiče u oblasti upravljanja celokupnim organizacijskim budžetom koji uključuje više donatora, praćenja budžeta i finansijskog izveštavanja u skladu sa donatorskim politikama, pravilima, regulativom i procedurama, te važećim zakonima, kreiranju, implementaciji i održavanju budžetskih sistema, pripreme dokumenata za eksterne revizije i obavljanje interne revizije po potrebi.

Violeta Stanković

Menadžerka za obrazovanje

Aktivistkinja civilnog sektora od 2002. godine kada je započela svoje angažovanje u udruženju Edukacioni centar u Leskovcu. Po formalnom obrazovanju pravnica, ali dugogodišnje neformalno obrazovanje usmereno je na upravljanje projektima, promociju ljudskih prava i ravnopravnosti, omladinski rad.

Izgradnja kapaciteta i podrška razvoju organizacija civilnog društva, ali i neformalnih grupa kao što su učenički parlamenti i inicijative mladih, deo su Violetinog radnog iskustva kao trenerkinje, facilitatorke, mentorke, konsultantkinje i borkinje za ljudska prava.

U periodu 2018-2022 bila je zaposlena kao projektni službenik u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu Programa prekogranične saradnje Srbija-Severna Makedonija gde je stekla iskustvo u procesu upravljanja grantovima i podršci korisnicima grantova koji se finansiraju u okviru programa.

Autorka je i ko-autorka više akreditovanih obrazovnih programa od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, i više priručnika i drugih radova u oblasti omladinskog i rada sa mladima.

Validirana je omladinska radnica po kurikulumu Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), gde je aktivna od osnivanja i gde je u 2 mandata, izabrana za Predsednicu Upravnog odbora 2014 -2018.

Nikolina Lazendić

Koordinatorka za obrazovanje

Nikolina je u svet omladinskog rada i volontiranja kročila 2017. kao članica Kolping Srbija Omladine. Nakon nekoliko godina volontiranja zaposlila se na poziciji koordinatorke za omladinske aktivnosti Kolping Društva Srbije. Takođe je vodila i javnozagovaračku inicijativu za unapređenje usluga socijalne zaštite u Novom Sadu (kroz program podržan od strane USAID-a). Učestvovala je u brojnim aktivnostima i programima za mlade, a najviše iskustva u radu sa mladima stekla na poziciji omladinske savetnice Kloping Youth Europe organizacije na čijem čelu je koordinisala rad mladih koji su dolazili iz brojnih zemalja Evrope i Afrike. Apsolventkinja na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Po završetku studija planira da svoje ekspertize iz oblasti prava iskoristi kako bi oformila tim koji će pružati besplatnu pravnu pomoć mladim osobama na teritoriji Vojvodine.

Rad sa mladima za Nikolinu je neiscrpan izvor energije i inspiracije. Najproduktivnija i najsrećnija je u direktnom radu sa ljudima i u radu koji aktivno doprinosi razvoju zajednice. Nije uopšte sposobna da funkcioniše kao solo igračica, nego uvek i zauvek članica tima.

Živi po paroli „Možda ne mogu sve sama, ali sa svojim timom mogu sve“.

U Centru za Omladinski rad na poziciji koordinatorke za obrazovanje je od januara 2022. godine.

Marija Marić

Menadžerka za javne politike

Diplomirala novinarstvo na Odseku za medijske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U okviru desetogodišnjeg izveštavanja o događajima iz zemlje i sveta i uređivanja informativnih emisija različitih složenosti, najveću pažnju posvećuje radijskoj emisiji Reflektor čija je autorka i urednica, baveći se najvažnijim pitanjima sa kojima se suočavaju mladi u Srbiji i tražeći odgovore sistemske brige o njima. Emisija je prepoznata kao kontinuiran doprinos razvoju omladinskih politika i nagrađena Godišnjom medijskom nagradom za toleranciju koju dodeljuje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti.

Obrađivajući teme odvažnosti za mlade i tragajući za rešenjima koji bi unapredili njihovo sazrevanje i uključivanje u svet odraslih, postaje omladinska radnica nakon što je završila Univerzitetski kurs za omladinske radnike/ce po licenci švedskog univerziteta Jenčeping. Takođe je sertifikovana trenerica u oblasti medijske pismenosti, što joj je i dominantno interesovanje, pored unapređivanja javnih politika sa fokusom na mlade.

Vladimir Kozbašić

Konsultant za javne politike i održivost organizacije

„Raditi sa mladima kroz bend, organizacije, medije, institucije, neformalne grupe je slično dolasku do dvanaestog – trinaestog pitanja u kvizu MILIONER, moraš dosta toga znati… “ – očigledno je bila misao koja je CZOR tim opredelila da ovom veteranu omladinske scene pruži priliku da se i dalje oseća mladim. 

Ono što ga „vodi“, popularna motivacija, je mogućnost učešća u strateškim procesima koji za cilj imaju poboljšanje položaja mladih, kako kroz izradu novih, tako i kroz modifikaciju postojećih javnih politika, kao i kroz podizanje svesti o potrebi sistemskih rešenja kao jedinog mogućeg načina bavljenja mladima.

Marina Ludajić

Koordinatorka za komunikacije i medije

Apsolventkinja novinarstva na Odseku za medijske studije, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Tokom studiranja najviše se bavila aktivističkim temama, pitanjima položaja mladih u zajednici, kao i problemima marginalizovanih grupa.

Dve godine provela je kao aktivna članica najveće, međunarodne organizacije vođene od strane mladih – AIESEC, u kojoj se bavila kreiranjem i implementacijom marketinških kampanja, odnosima s javnošću, organizacijom događaja i konferencija za mlade, saradnjom sa koorporativnim sektorom, a sa ciljem održanja stanja mira i ispunjenja ljudskog potencijala.

Postala je deo CZOR tima u januaru 2022. godine. Marinin ključni fokus je vidljivost CZOR-a kroz komunikaciju na društvenim mrežama, saradnju sa medijima i drugim relevantim organizacijama.

Dajna Marinković

Menadžerka za omladinski rad

Prvi put ušla u omladinski sektor kao volonterka Foruma mladi i neformalna edukacija u Omladinskom klubu u Kotoru 2009. godine. Bila je omladinska aktivistkinja i vršnjačka edukatorka, a 2018. završila je A nivo univerzitetskog kursa ,,Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici” Univerziteta Jenčeping. Deo je CZOR tima, gde kao koordinatorka za omladinski rad radi na kreiranju, koordinisanju i sprovođenju programskih pravaca i projekata usmerenih na direktan omladinski rad i osnaživanje mladih. Koordiniše volonterskom strukturom CZOR-a i trenerkinja je medijske pismenosti. Posebno je interesuju rad sa mladima u riziku od socijalne isključenosti, omladinska politika i izmešteni/terenski i digitalni omladinski rad, a njena omiljena reč u omladinskom radu je inkluzija. U slobodno vreme pokušava da završi Pravni fakultet, čita knjige o Hariju Poteru po 67. put i uči kako se upravlja društvenim mrežama.

Eleonora Novak

Omladinska radnica

U Centar za omladinski rad kročila je prvi put sa 17 godina gde je rasla od aktivistkinje i volonterke, preko studetkinje programa „Liderstvo i razvojni omladinski rad“, do danas – omladinske radnice. Najviše uživa u direktnom radu sa mladima, a ispunjavaju je zajedničko kreiranje programa sa mladima, osećaj stvaranja promena u zajednici i posmatranje procesa ličnog razvoja pojedinaca.

Pored omladinskog rada, njen profesionalni poziv je rad sa osobama sa invaliditetom i decom sa smetnjama u razvoju. Tako je godinama aktivna i u organizacijama koje se zalažu za unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom u zajednici, u kojima je vodila edukativne i kreativne radionice za odrasle i decu. Godinu dana provela je i u inostranstvu, gde je radila kao saradnica koordinatorke programa „Socijalna uključenost“, kao mentorka mladima sa intelektualnim invaliditetom u procesu profesionalnog osposobljavanja.

Teži ka tome da učestvuje u kreiranju zajednice i okruženja u kom su svi ravnopravni i osnaženi da ostvare svoj pun potencijal.

Milica Lekić

Omladinska radnica

U svet omladinskig sektora ušla je sa 17 godina upravo kroz Centar za omladinski rad, nakon čega je vrlo brzo postala aktivna volonterka, kako u CZOR-u tako i u drugim organizacijama.
Kroz volontiranje u programu Mobilni omladinski klub, shvatila je čime želi da se bavi, te je upisala Socijalni rad na Filozofskom fakultetu.

Gleda da iskoristi svaku priliku za edukaciju u oblastima terenskog omladinskog rada, rada sa mladima u riziku, smetnjama u razvoju, inkuzivnom omladinskom radu i u oblastima omladinske politike i ekologije.
Faktor koji je pokreće jesu ljudska prava, za koja želi sve efektivnije da se zalaže.

Ivan Topalović

Menadžer projekta

Diplomirani psiholog, psihoterapeut KB pravca, trener, mentor, konsultant sa 20 godina iskustva u radu sa mladima organizovanim u organizacijama i neformalnim grupama na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Preko 15 godina iskustva, kako u kreiranju i implementaciji projekata, edukaciji, izradi strategija i javnih politika, tako i u njihovoj implementaciji na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i EU nivou. 12 godina iskustva u radu sa lokalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama. Akreditor programa omladinskog rada u NAPOR-u, alumnista Krovne organizacije mladih Srbije i validirani omladinski radnik.

„Mene, ako me se sete na dan mladih, sete se, ako ne, nikom ništa, moja je bila dužnost da radim. Najveće zadovoljstvo biće mi misao da sam izveo barem jednu mladu osobu na prav put!“