CZOR Tim

Vanja Kalaba

Izvršna direktorka

Diplomirala omladinski rad u zajednici na Jenčeping Univerzitetu, Švedska. Aktivna u oblasti omladinskog rada i razvoja zajednice od 1997. godine radeći u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Irskoj i Srbiji. Iskustvo stiče u području direktnog rada sa mladima, razvoju kurikuluma i dostupnosti formalnog i neformalnom obrazovanja za omladinske radnike/ce, kao i uspostavljanje sistemskih struktura za priznavanje, institucionalizaciju i osiguranje kvaliteta omladinskog rada. Autorka i koautorka nekoliko publikacija iz oblasti omladinskog rada.

Trenerica i akreditovana asistentkinja profesora od Jenčeping Univerziteta iz oblasti omladinskog rada sa fokusom na socijalno obrazovanje, zaštitu dece i mladih u omladinskom radu, menadžmentu u omladinskom radu i organizacija civilnog društva, grupnom radu i dr. Jedna od inicijatora započinjanja procesa profesionalizacije i osiguranja kvaliteta omladinskog rada kroz uspostavljanje Nacionalne Asocijacije Praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR).

Irena Damjanović

Menadžerka za administraciju i finansije

Diplomirana ekonomistkinja – smer menadžerka u bankarstvu i finansijama. Poseduje višegodišnje iskustvo u finansijskom menadžmentu privrednog sektora i OCD. U CZOR zadužena za celokupno finansijsko i administrativno poslovanje. Relevantno iskustvo stiče u oblasti upravljanja celokupnim organizacijskim budžetom koji uključuje više donatora, praćenja budžeta i finansijskog izveštavanja u skladu sa donatorskim politikama, pravilima, regulativom i procedurama, te važećim zakonima, kreiranju, implementaciji i održavanju budžetskih sistema, pripreme dokumenata za eksterne revizije i obavljanje interne revizije po potrebi.

Tamara Banjac

Menadžerka za obrazovanje

Tamara je diplomirala na marketingu i finansijama na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, na kojem nije stekla obrazovanje koje je kao ono iz čuvenog Mendelinog citata, „najjače oružje koje možete upotrebiti da menjate svet“, u koji danas iskreno veruje. Tamara, i dan danas prepričava iskustvo sa svog prvog posla u banci, kada kao tek diplomirana ekonomistkinja nije znala da popuni menicu. Neprijatnost koju je doživela, naterala je da se zapita čije je to odgovornost.

Ne dugo posle toga, sa grupom istomišljenika/ca ili boje reći mladih ljudi koji su se našli u sličnoj situaciji, osniva udruženje mladih CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje i razvoj kroz koje se zalaže za prenos praktičnih znanja i vešitna. U 2018., po završenom jednogodišnjem kursu Jenčeping Univerziteta iz Švedske, Tamara zvanično postaje  omladinska radnica i članica CZOR tima u okviru koga nastoji da mladima omogući “obrazovanje koje život znači”.

Tamara, takođe, ima dugogodišnje iskustvo poslovne konsultatkinje tokom kojeg samostalno ili u timu vodi domaće i međunarodne projekte u oblasti finansija, projektnog menadžmenta i ljudskih resursa.

Isidora Paklar

Koordinatorka za obrazovnje

Masterpolitikološkinja u oblasti roda i rodne ravnopravnosti. Univerzitetski kurs „Liderstvo i omladinski rad u zajednici“ završila je 2018. godine. Tokom studiranja na kursu, sa mladima je radila na temama vršnjačkog i porodičnog nasilja, što je rezultiralo pozorišnom predstavom „Škola bez nasilja“. Kao trenerica imala je priliku da sprovodi treninge u oblasti komunikacije, liderstva, rodne ravnopravnosti. Poslednjih osam godina učestvuje u vođenju pozorišnih radionica za decu i mlade.

Veruje u dobre knjige, učenje u najrazličitijim formama, podršku i putovanja.

Radi u Centru za omladinski rad od juna 2019. godine.

Marija Marić

Koordinatorka za javne politike

Diplomirala novinarstvo na Odseku za medijske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U okviru desetogodišnjeg izveštavanja o događajima iz zemlje i sveta i uređivanja informativnih emisija različitih složenosti, najveću pažnju posvećuje radijskoj emisiji Reflektor čija je autorka i urednica, baveći se najvažnijim pitanjima sa kojima se suočavaju mladi u Srbiji i tražeći odgovore sistemske brige o njima. Emisija je prepoznata kao kontinuiran doprinos razvoju omladinskih politika i nagrađena Godišnjom medijskom nagradom za toleranciju koju dodeljuje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti.

Obrađivajući teme odvažnosti za mlade i tragajući za rešenjima koji bi unapredili njihovo sazrevanje i uključivanje u svet odraslih, postaje omladinska radnica nakon što je završila Univerzitetski kurs za omladinske radnike/ce po licenci švedskog univerziteta Jenčeping. Takođe je sertifikovana trenerica u oblasti medijske pismenosti, što joj je i dominantno interesovanje, pored unapređivanja javnih politika sa fokusom na mlade.

Vladimir Kozbašić

Konsultant za javne politike i održivost organizacije

„Raditi sa mladima kroz bend, organizacije, medije, institucije, neformalne grupe je slično dolasku do dvanaestog – trinaestog pitanja u kvizu MILIONER, moraš dosta toga znati… “ – očigledno je bila misao koja je CZOR tim opredelila da ovom veteranu omladinske scene pruži priliku da se i dalje oseća mladim. 

Ono što ga „vodi“, popularna motivacija, je mogućnost učešća u strateškim procesima koji za cilj imaju poboljšanje položaja mladih, kako kroz izradu novih, tako i kroz modifikaciju postojećih javnih politika, kao i kroz podizanje svesti o potrebi sistemskih rešenja kao jedinog mogućeg načina bavljenja mladima.

Dajna Marinković

Koordinatorka za omladinski rad

Prvi put ušla u omladinski sektor kao volonterka Foruma mladi i neformalna edukacija u Omladinskom klubu u Kotoru 2009. godine. Bila je omladinska aktivistkinja i vršnjačka edukatorka, a 2018. završila je A nivo univerzitetskog kursa ,,Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici” Univerziteta Jenčeping. Deo je CZOR tima, gde kao koordinatorka za omladinski rad radi na kreiranju, koordinisanju i sprovođenju programskih pravaca i projekata usmerenih na direktan omladinski rad i osnaživanje mladih. Koordiniše volonterskom strukturom CZOR-a i trenerkinja je medijske pismenosti. Posebno je interesuju rad sa mladima u riziku od socijalne isključenosti, omladinska politika i izmešteni/terenski i digitalni omladinski rad, a njena omiljena reč u omladinskom radu je inkluzija. U slobodno vreme pokušava da završi Pravni fakultet, čita knjige o Hariju Poteru po 67. put i uči kako se upravlja društvenim mrežama.

Stefan Štrbac

Omladinski radnik

Student Fakulteta tehničkih nauka, na studijskom programu primenjeno softversko inženjerstvo. Omladinskim radom se bavi već 7 godina, 2 kao učesnik na aktivnostima i 5 kao praktikant. Kroz svoj rad imao je prilike da radi sa različitim grupama mladih u nekoliko organizacija. Završio je obuku Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) za omladinske lidere i stekao sertifikat omladinskog lidera. Kao omladinski radnik zadužen je za sprovođenje aktivnosti u organizaciji, kontinuiran rad i podršku mladima. Za njega je omladinski rad jedna važna i neizostavna karika koju svako društvo treba da neguje, jer u svoj fokus stavlja mlade, njihov razvojni put i pružanje podrške.