Članstvo u mrežama

Verujemo da umrežavanje sa drugim udruženjima dovodi do održivosti, poboljšanja prakse kroz razmenu iskustva, efikasno korišćenje resursa i kreiranje platformi za učinkovitije javno zagovaranje za prava mladih. Samim tim negujemo članstvo u nekoliko lokalnih, nacionalnih i internacionalnih mreža.

Naše članstvo biramo pažljivo i strateški. Odabiremo članstvo u mrežama i asocijacijama koje imaju iste vrednosti, principe i strateška delovanja kao CZOR. Kao članica poštujemo princip aktivnog učešća, doprinosimo razvoju asocijacija/mreža i ostvarenju interesa mladih.

Omladinski savez udruženja ,,Novi Sad omladinska prestonica Evrope - OPENS’’

CZOR je jedno od 6 udruženja osnivača OPENS-a, zaduženog za realizaciju programa i aktivnosti predviđenih aplikacijom Grada Novog Sada za titulu Omladinske prestonice Evrope za 2019. godinu.

Novosadski omladinski forum

Kroz članstvo u NOF-u, od samog osnivanja ove platforme, učestvujemo u procesu donošenja odluka koje se tiču mladih u Novom Sadu.

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR)

CZOR je jedna od inicijatora i osnivačica NAPOR-a kao krovne organizacije koja okuplja sve praktičare/ke omladinskog rada i organizacije koje se bave omladinskim radom.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)

CZOR je punopravna članica KOMS-a i aktivno doprinosi realizaciji strateških ciljeva i programa ovog Udruženja

Mreža globalnog obrazovanja Centra Sever-Jug Saveta Evrope

Zajedno sa Ministarstvom turizma i omladine učestvujemo u Mreži globalnog obrazovanja i trenutno smo jedina organizacija iz Srbije koja je članica Mreže i aktivno doprinosi promociji i razvoju globalnog obrazovanja u Srbiji.

Movendi International

Od 2018. godine punopravna smo članica mreže Movendi International, globalnog pokreta koji se zalaže za razvoj i ljudska prava kroz prevenciju konzumacije alkohola.