Mobilni omladinski rad

Mobilni omladinski klub (MOK) je program izmeštenog omladinskog rada Centra za omladinski rad, finansiran od švedskih donatora IOGT NTO pokreta i fondacije Radiohjalpen, koji se realizuje od 2016. godine u partnerstvu sa Omladinom Jazas Novi Sad.

Od samog početka program je usmeren na osnaživanje i uključivanje mladih sa smanjenim mogućnostima. Koristeći brendirani kombi opremljen materijalom za sprovođenje omladinskog rada (igre, edukativni materijal, rekviziti za različite aktivnosti i sl.), volonteri/ke i omladinski radnici/e odlaze do mesta gde su mladi, i tu sprovode terenski omladinski rad.

Tokom prve dve godine Mobilni omladinski klub sprovodio je aktivnosti sa mladima smeštenim u prihvatno-tranzitnim centrima za migrante u Šidu, Subotici i Kikindi. Promovišući solidarnost, ljudska prava i interkulturalnost, zajedno sa mladima iz lokalnih zajednica, u Šidu je organizovan događaj pod nazivom „Istinite priče sa Bliskog Istoka“ gde su mladi migranti delili svoje životne priče lokalnom stanovništvu. U Subotici je sproveden događaj pod nazivom „Za istim stolom“ gde su prikupljeni recepti jela od muškaraca i žena koji su smešteni u prihvatnim centrima, dok su učenici srednjeugostiteljske škole pripremili hranu prema dobijenim receptima.

U Kikindi deca i mladi migranti pripremili su i izveli dečju predstavu “Snežana i sedam patuljaka”na farsi jeziku, za 250 đaka iz 5 osnovnih škola. To je bilo prvo izvođenje ove predstave na farsi jeziku ikada.

U periodu 2018 – 2020. aktivnosti Mobilnog omladinskog kluba podržane su i od strane programa OPENS 2019 – Omladinska prestonica Evrope Novi Sad i usmerene su na socijalno uključivanje i osnaživanje dece i mladih iz romskih i neromskih zajednica u prigradskim novosadskim naseljima Klisa i Adice. Omladinski radnici/e zajedno sa volonterima/kama sprovode set različitih aktivnosti usmernih na kvalitetno provođenje slobodnog vremena, kao i aktivnosti u cilju unapređenja socijalne uključenosti, osnaživanja i zaštite ljudskih prava dece i mladih u ovim zajednicama (muzičke, sportske i kreativne radionice, ekološke radionice, radionice programiranja itd.). Na inicijativu mladih iz ovih zajednica i uz volontersku podršku održano je više sportskih i zabavnih događaja u udaljenim zajednicama – plesni događaji, karneval i nekoliko fudbalskih turnira samo su neki od njih.

Od 2020. godine aktivnosti Mobilnog omladinskog kluba sprovode se i kao deo projekta Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada i Beogradskog centra za ljudska prava „Naša zajednica naša budućnost – veća saradnja i zapošljavanje mladih“. Aktivnosti u okviru projekta zasnivaju se na međusektorskoj saradnji, i uključuju osnivanje Community hub-a u udaljenim zajednicama, sa nizom aktivnosti i usluga usmerenih na poboljšanje dugoročne zaposlenosti mladih u NEET statusu.