Vršnjačka edukacija

Vršnjačka edukacija je proces u kojem motivisane i obučene mlade osobe organizuju različite aktivnosti omladinskog rada i neformalnog obrazovanja sa svojim vršnjacima/kinjama. Na taj način mladi stiču znanja, stavove, vrednosti, motivaciju i veštine koje će ih osnažiti da poboljšaju kvalitet sopstvenog života i da budu odgovorni kako prema sebi tako i prema svojoj okolini.
Centar za omladinski rad sprovodi niz treninga i radionica sa ciljem osnaživanja mladih da kao vršnjački/e edukatori/ke prenose stečena znanja svojim vršnjacima/kinjama, a zatim volonteri i volonterke, uz podršku omladinskih radnika/ca, kreiraju edukativne programe u koje uključuju druge mlade.

  • Tokom 2018. godine Centar za omladinski rad sproveo je dve dvodnevne obuke za mlade lidere/ke (obuka za radioničarski rad i obuka “Lažna sloboda – životni stil bez alkohola”), na kojima je učestvovala ukupno 21 mlada soba. Nakon završenih obuka, vršnjački edukatori/ke su pripremili/e realizovali/e set radionica na različite teme (asertivna komunikacija, ljudska prava, timski rad, digitalni marketing…) na kojima je učestvovalo ukupno 113 mladih.
  • Klub mladih Centra za omladinski rad zasnovan je na principu vršnjačke edukacije. Klub vode volonteri/ke, uz podršku omladinskih radnika/ca, i organizuju i sprovode radionice ali i druge aktivnosti usmerene na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih. Radionice se tradicionalno održavaju svakog četvrtka uveče, i otvorene su za sve mlade, a neke od tema o kojima su mladi pričali u Klubu su: partnerski odnosi, rodna ravnopravnost, gerila marketing, društvene mreže, ljudska prava, kreativno pisanje, radionica upoznavanja sa nemačkim jezikom, diskriminacija, globalno obrazovanje, identitet, ekologija i zaštita životne sredine i sl. Nekada se ovi termini koriste i za filmske večeri, večeri društvenih igara i druge aktivnosti koje volonteri/ke isplaniraju.
  • Družilište je nekadašnji inkluzivni program, sprovođen od strane volontera/ki CZOR-a, u okviru koga je uspostavljen volonterski servis za pružanje podrške mladima, korisnicima/ama Centra za dečju i adolescentnu psihijatriju Kliničkog centra Novi Sad. Volonteri/ke u okviru programa su kreirali i sprovodili radionice usmerene na kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade smeštene u Centru.
  • Budi muško klub razvijen je u saradnji sa organizacijom Centar E8, a imao je za cilj promociju vrednosti pravog muškarca, nenasilne komunikacije i prevencije samog nasilja. BMK su vodili volonteri CZOR-a, koji su tokom njegovog postojanja sprovodili različite javne akcije i radionice za svoje vršnjake, na temu nenasilne komunikacije, ravnopravnosti polova, solidarnosti, prevencije nasilja i zdravih stilova života.