Nadzorni odbor

Biljana Rakić

Članica NO

Biljana ima iskustvo u upravljanju ljudskim i organizacionim odnosima, sa višegodišnjim iskustvom rada u IT industriji. Zanimaju je digitalna tehnologija i brendiranje. Od 2002. godine uključena je u rad neprofitnih organizacija, kroz rad sa mladima, naročito u oblasti rodnih pitanja, prava žena i dece i rešavanju sukoba. Takođe, radi kao trenerkinja na temama izgradnje tima, rad sa pojedincima i grupama, veštine komunikacije itd.

Jelena Tica

Članica NO

Nekadašnja članica Upravnog odbora CZOR-a, Jelena u CZOR donosi iskustvo iz biznis sektora. Kao neko ko godinama doprinosi rastu i razvoju organizacije, Jelena pruža podršku CZOR menadžmentu u oblasti finansija, prikupljanja sredstava i strateškog planiranja.

Eleonora Novak

Članica NO

Nora je dugogodišnja volonterka CZOR-a i trenutno najmlađa članica organa Udruženja. Završava A nivo univerzitetskog kursa ,,Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici’’ i kroz svoje angažovanje u Nadzornom odboru i kao volonterka, pruža podršku u programskom planiranju aktivnosti omladinskog rada, a obezbeđuje i perspektivu mladih u upravljanju organizacijom, osiguravajući tako participaciju mladih u procesima donošenja odluka u CZOR-u.