Godišnji izveštaji rada

Transparentnost u radu jedan je od najvažnijih principa našeg rada, stoga ovde možete pronaći godišnje izveštaje o radu organizacije. Na redovnoj sednici Skupštine CZOR-a Izvršna direktorka predstavlja godišnji izveštaj o radu, o čijem usvajanju odluku donosi Skupština organizacije.