Klub mladih

Klub mladih predstavlja programski pravac direktnog omladinskog rada, razvijen direktno iz angažovanja volontera i volonterki. Tokom godina, aktivnosti Kluba mladih varirale su u zavisnosti od interesovanja, inicijative i spremnosti volontera/ki da učestvuju u planiranju i realizaciji aktivnosti sa mladima.

U okviru Kluba mladih odvijaju se različite aktivnosti kojima upravljaju volonteri/ke, uz podršku omladinskih radnika/ca ili sami omladinski radnici/e. To su uglavnom: (više o svakoj od aktivnosti nalazi se u SIDEBAR-U)

 1. Javne akcije
 2. Promotivne aktivnosti
 3. Vršnjačka edukacija/Kutak za mlade
 4. Edukacija mladih
 5. Aktivno učešće mladih

CZOR je osnivao omladinske klubove u više mesta u Vojvodini, u kojima su se odvijale ovakve aktivnosti. To su bili omladinski klubovi u Bačkoj Palanci, Subotici, Kikindi, Baču i Novom Sadu. Danas, pod okriljem CZOR-a funkcionišu samo aktivnosti u Novom Sadu, dok su ostali gradovi preuzeli ovaj model i danas ga sprovode lokalne kancelarije za mlade i organizacije osnovane uz podršku CZOR-a.

Posebno se ponosimo našom volonterskom strukturom, koju čine mladi uzrasta od 15 do 30 godina koji od samog osnivanja organizacije učestvuju u njenom radu, planiranju i realizaciji aktivnosti sa mladima. Za prethodnih 19 godina postojanja, u našoj organizaciji volontiralo je preko 300 mladih, a sama volonterska struktura menjala se u zavisnosti od potreba organizacije, aktivnosti koje smo sprovodili i sugestija volontera i volonterki.

Tokom samog procesa volontiranja svaki/a volonter/ka dobija individualnu podršku u ličnom razvoju i sticanju kompetencija, i podstiče se na preuzimanje aktivne uloge u zajednici. Trenutna volonterska struktura sastoji se od 6 volonterskih timova:

 • Tim za javne akcije usmeren je na promovisanje zdravih stilova života i prevenciju konzumacije alkohola među mladima, nudeći im alternativne predloge za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.
 • Tim za odnose sa zajednicom sprovodi različite aktivnosti promocije i povezivanje Centra za omladinski rad sa drugim akterima u zajednici, a u cilju pružanja sistemske i sveobuhvatne podrške razvoju mladih.
 • Tim za omladinsku politiku podrazumeva direktno učešće volontera/ki u procesima i aktivnostima u oblasti omladinske politike, praćenje razvoja omladinske politike na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou i osnaživanje mladih za učešće u ovim procesima.
 • Vršnjački/e edukatori/ke kluba mladih samostalno pripremaju i sprovode radionice i edukacije za mlade u različitim oblastima, i organizuju druge aktivnosti usmerene na kvalitetno provođenje slobodnog vremena.
 • Mobilni omladinski klub je tim čiji su članovi/ice uključeni u direktan rad sa mladima sa smanjenim mogućnostima, i uz podršku omladinskih radnika/ca članovi/ice ovog tima organizuju u sprovode niz edukativno-zabavnih aktivnosti na terenu, u okviru programa izmeštenog omladinskog rada.
 • Medija tim upravlja društvenim mrežama Centra za omladinski rad, kreira online kampanje, piše blogove i izveštaje sa različitih događaja i vodi komunikaciju sa medijima.
PRIDRUŽI NAM SE!

Ukoliko si zainteresovan/a da postaneš volonter/ka Centra za omladinski rad, ili na bilo koji drugi način učestvuješ u našim aktivnostima, možeš nas kontaktirati

  Datum rođenja?

  Zašto želiš da učestvuješ u aktivnostima Centra za omladinski rad?

  U kojim aktivnostima bi želeo/la da učestvuješ i na koji način?