Novi Sad grad mladih – Srbija zemlja mladih

Novi Sad – grad mladih, Srbija – zemlja mladih

Program OPENS saveza nastavlja se i nakon završetka titule Omladinske prestonice Evrope!

U 2021., uz finansijsku podršku Grada Novog Sada, Kancelarije za mlade Novi Sad, OPENS sprovodi projekat ,,Novi Sad – grad mladih, Srbija – zemlja mladih”, a CZOR daje svoj doprinos kroz realizaciju 2 programa:

Oba programa predstavljaju nadogradnju projekta ,,Fun Park – The fun starts here” koji je CZOR sprovodio tokom 3 godine realizacije titule Omladinske prestonice Evrope, uz podršku OPENS-a, a za cilj imaju prevenciju socijalnog isključenja i povećanje zapošljivosti NEET mladih. Koriste inovativne metode rada, bazirane na one-stop-shop metodologiji, koje se odnose na:

  1. decentralizovane mobilne usluge dosezanja mladih u NEET situaciji u udaljenim zajednicama (Klisa, Adice i Šangaj). Kroz ove usluge, koje jednim imenom nazivamo Mobilni omladinski klub, pružamo usluge (razvijene kroz istraživanje i međusektorsku saradnju), a koje će kroz zabavno-edukativne metode podizati digitalne i prenosive veštine mladih, pripremajući ih za socijalnu integraciju;
  2. rad sa mladima u NEET situaciji u Omladinskom centru, koji će se prvenstveno sprovoditi u vidu 2 kursa sačinjena od nekoliko programa, kao što su prenosive veštine ili soft skills, digitalne veštine (programiranje za mobilne aplikacije i digitalni marketing, karijerno vođenje i savetovanje itd.

Fotograf: V. Veličković