OPENS u niskom startu

OPENS u niskom startu

U 2022. godini, CZOR-u je poverena realizacija dela programa ,,OPENS u niskom startu”. Ovaj program realizuje se u okviru projekta ,,Novi Sad – grad mladih, Srbija – zemlja mladih” koji finansira Grad Novi Sad, Kancelarija za mlade, a koji sprovodi Omladinski savez udruženja OPENS sa saradnicima.

Ove godine, cilj nam je da radimo na prevenciji štete prouzrokovane alkoholom u društvu, sa naglaskom na mlade, i prevenciji socijalnog isključenja marginalizovanih grupa mladih. Posebno ćemo se baviti podizanjem svesti roditelja i mladih o štetnom uticaju društvenih normi i alkohola na razvoj mladih i sprovođenje razvojnih programa omladinskog rada sa fokusom na prevenciju konzumacije alkohola kroz strukturiranje slobodnog vremena mladih.

Ovi ciljevi biće ostvareni kroz realizaciju nekoliko aktivnosti:

  • Sprovođenje medijske kampanje ,,Zdravlje mladih ispred profita”
  • Sprovođenje programa prevencije konzumacije alkohola za mlade u OPENS Omladinskom centru
  • Sprovođenje programa prevencije konzumacije alkohola za mlade u udaljenim, prigradskim naseljima Klisa, Adice i Šangaj
  • Produkcija edukativnih video materijala za roditelje na temu prevencije konzumacije alkohola kod mladih
  • Kreiranje i sprovođenje forum teatar predstave na temu alkohol norme

* Stavovi izraženi u ovom tekstu isključiva su odgovornost autora i njegovih saradnika i ne predstavljaju zvaničan stav Grada Novog Sada, Gradske uprave za sport i omladinu – Kancelarije za mlade.