Mladi, inovacije i trendovi

Konferencija ,,Mladi, inovacije i trendovi”

2019. godina donela je mnogo važnih promena za Novi Sad i Srbiju. Pored titule Omladinske prestonice Evrope, koju je poneo Grad Novi Sad, u ovoj godini takođe je zvanično priznato zanimanje ,,Omladinski radnik/ca”, a postavljeni su i temelji prvog Omladinskog centra u Srbiji.

Tim povodom, zajedno sa OPENS timom organizovali smo dvodnevnu konferenciju ,,Mladi, inovacije i trendovi”, sa ciljem da se tokom različitih panela, radionica, predavanja i drugih interaktivnih aktivnosti stavi fokus na mlade, primere dobre prakse koji se odnose na kontinuiran rad sa mladima, nove i inovativne programe za mlade i poveća stepen uključenosti mladih u procese donošenje odluka.

 

Fotograf: V. Veličković