Mladi u Centru održive zajednice

Mladi u Centru održive zajednice

U 2023. godini, CZOR-u je poverena realizacija dela programa ,,Mladi u Centru održive zajednice”. Ovaj program finansijski podržava Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada – Kancelarija za mlade, a sprovodi ga Omladinski savez udruženja OPENS sa saradnicima.

U 2023., CZOR će uz podršku OPENS-a raditi na prevenciji konzumacije alkohola mladih, kroz podizanje svesti mladih, promenu društvenih normi i informisanje i osnaživanje aktera koji utiču i pružaju zaštitu mladima od štetnog uticaja alkohola.

Ovaj cilj biće ostvaren kroz realizaciju nekoliko aktivnosti:

  • Sprovođenjem internet kampanje za mlade
  • Sprovođenjem medijske kampanje namenjene široj populaciji
  • Jačanjem kapaciteta nacionalnih i drugih saveza mladih i za mlade za primenu Standarda za prevenciju konzumacije i promocije alkohola u omladinskim aktivnostima
  • Sprovođenjem 2 forum teatar predstave na temu alkohol norme, rodno zasnovanog nasilja i mladih
  • Kreiranjem edukativnog priručnika za dosezanje mladih iz marginalizovanih grupa, koji će biti dostupan kroz OPENS Bazu znanja

Projekat se realizuje u periodu od 28.02. do 15.12.2023. godine.

 

 

* Stavovi izraženi u ovom tekstu isključiva su odgovornost autora i njegovih saradnika i ne predstavljaju zvaničan stav Grada Novog Sada, Gradske uprave za sport i omladinu – Kancelarije za mlade