Edukacija mladih

Kontinuirani i planirani omladinski rad podrazumeva kreiranje mogućnosti za praktično i iskustveno sticanje znanja, ali i sprovođenje različitih edukacija namenjenih mladima. Samo neke od edukacija koje je CZOR sproveo u prethodnim godinama su:

 • Program osnaživanja omladinskih lidera/ki, koji je uspešno završilo 13 mladih lidera/ki sa teritorije Vojvodine, koji su nakon toga sproveli zajedničku akciju povodom Svetskog dana volontera/ki “Volontiram, dakle postojim!”
 • Program za osnaživanje mladih romskih lidera/ki, u cilju inkluzije mladih Roma i Romkinja u multietničku i multikulturalnu zajednicu
 • Trening ,,Aktivni građani/ke’’, uz podršku Britanskog saveta, u cilju osnaživanja mladih za realizaciju svojih aktivističkih ideja za unapređenje lokalne zajednice
 • Tokom 2018. godine, kao deo programa OPENS 2019 – Novi Sad Omladinska prestonica Evrope CZOR je realizovao 4 treninga – “Moji odnosi”, “Moji strahovi”, “Moji snovi” i “Moje ideje”. Na treninzima su učestvovale ukupno 63 mlade osobe, koje su tokom i nakon treninga kreirale različite sadržaje za The Fun Park edukativnu platformu.
 • U 2019. godini sprovedeni su treninzi za ukupno 60 mladih, na teme rodne ravnopravnosti, zapošljivosti, ljudskih prava i zdravih stilova života. Nakon svakog od ovih treninga učesnici/e kreirali/e su edukativni kviz za svoje vršnjake/inje u aplikaciji Fun Park.
 • Svake godine Centar za omladinski rad sprovodi treninge za volontere/ke organizacije, na kojima učesnici/e dobijaju priliku da steknu veštine i znanja potrebna za dalji volonterski rad i upoznaju se sa osnovnim politikama i procedurama zaštite dece i mladih u omladinskim aktivnostima, vrednostima, pravima i obavezama volontiranja, volontiranju u interkulturalnom okruženju, obuku za primenu Fake free metodologije u omladinskim aktivnostima, obuku za radioničarski rad i sl.

Pored obuka koje sprovodi Centar za omladinski rad, naši volonteri/ke imaju priliku da se usavršavaju i kroz obuke i treninge koje sprovode druge organizacije, pa su u prethodnom periodu imali priliku da pohađaju:

 • Obuku za administrativno i finansijsko upravljanje projektima i organizacijom (KOMS)
 • Obuku za prikupljanje sredstava u lokalnoj zajednici (KOMS)
 • Obuku za eksternu komunikaciju i povećanje vidljivosti rada udruženja mladih i za mlade (KOMS)
 • Trening za aktivizaciju omladinskih organizacija za socijalno uključivanje mladih sa invaliditetom/hendikepom (Udruženje studenata sa hendikepom i Forum mladih sa invaliditetom)
 • Školu mladih lidera sa hendikepom (Udruženje studenata sa hendikepom)
 • Akademija omladinske politike (KOMS)
 • Treninge grupe Hajde da “Is it waring time again?”, ,,Koliko koštam?’’, trening za organizatore/ke Žive biblioteke itd.
 • Obuku za omladinske lidere/ke NAPOR-a
 • The Summer Leadership Academy for Alcohol Harm Prevention (UTRIP Slovenija)