Mentalno zdravlje mladih u Srbiji

Predstavljamo vam rezultate jednog vrlo specifičnog istraživanja o mentalnom zdravlju mladih u Srbiji.

U okviru projekta ,,Hajde da razgovaramo: razvoj rodno osetljivog programa mentalnog zdravlja za mlade”, zajedno sa našim partnerima iz Hrvatske, Grčke i Italije radili smo na istraživanju javnih politika, potreba i položaja mladih i omladinskih radnika i radnica, kada je u pitanju mentalno zdravlje mladih, naročito sa osvrtom na rodno osetljivu perspektivu.

Tokom prve polovine godine sproveli smo 2 fokus grupe sa mladima i 10 intervjua sa ekspertima/kinjama iz oblasti mentalnog zdravlja mladih i omladinskog rada, analizirali nekoliko različitih javnih politika koje se tiču mladih i mentalnog zdravlja i proučili podatke (do tada) dostupnih istraživanja. Na osnovu svega ovoga, sada vam predstavljamo naše nacionalno istraživanje, za koje se nadamo da će biti od koristi, kako predstavnicima civilnog društva, tako i onima koji su zaposleni u institucijama, uključujući i nastavnike/ce u školama.

Takođe, u istraživanju je prikazano nekoliko primera dobre prakse usluga i programa mentalnog zdravlja za mlade u Srbiji, na lokalnom i nacionalnom nivou, te se nadamo da će i mladi pronaći informacije koje će moći da iskoriste.

Mentalnim zdravljem mladih počeli smo se baviti ove godine, upravo zbog velikog broja mladih koji su nam se obraćali u potrazi za podrškom, informacijama i potrebom da dobiju stručnu pomoć. To nas je navelo da se zapitamo: kakva je uloga omladinskih radnika/ca u oblasti mentalnog zdravlja mladih, koji su naši kapaciteti i odgovornosti i šta mi, kao Centar za omladinski rad, možemo da uradimo kako bismo pomogli?

Zbog toga smo u ovoj godini:

  • učestvovali na treningu kojim smo osnažili naše omladinske radnice da se sa mladima bave temom mentalnog zdravlja (trening ,,Unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz omladinski rad” koji sprovodi Grupa ,,Hajde da…”;
  • održali 6 radionica u našem Omladinskom klubu, tokom koga smo sa mladima i saradnicima/ama sa Fakulteta za sport i psihologiju Univerziteta Educons razgovarali o različitim temama koje su mladi smatrali važnima (neke od njih bile su mindfulness, samopouzdanje, emocije…);
  • uključili se u kampanju ,,Da znam da si dobro”, koju Krovna organizacija mladih Srbije sprovodi u okviru Western Balkan Youth Lab projekta Veća za regionalnu saradnju kao lokalni koordinatori za Novi Sad;
  • zajedno sa Centrom za emotivnu podršku i prevenciju samoubistva Srce kreirali smo kurikulum za rad sa mladima u oblasti mentalnog zdravlja, koji  zajednički sprovodimo već 4 meseca u udaljenim zajednicama Novog Sada (Klisa, Adice i Šangaj) sa mladima iz marginalizovanih društvenih grupa.

Sledi nam konkretan rad na kreiranju rodno senzitivnog programa mentalnog zdravlja, zajedno sa našim partnerima, te očekujte još interesantnih materijala i priručnika za omladinske radnike/ce i mlade, koje ćemo svi zajedno moći da koristimo u praksi.

Nacionalno istraživanje dostupno je na srpskom jeziku OVDE, a engleska verzija nalazi se na ovom LINKU.

Takođe, kreirali smo i komparativno istraživanje, koje upoređuje situacije u 4 zemlje partnera na projektu (Hrvatska, Grčka, Italija i Srbija), koje je dostupno OVDE (engleska verzija OVDE).

Ukoliko imate neka pitanja za nas, komentare ili sugestije, slobodno nam pišite ovde u komentaru, na našim društvenim mrežama ili nam se javite mejlom.