Aktivnosti projekta

Međusektorska saradnja

Konferencija ,,Zaštita prava dece i mladih koji žive u udaljenim zajednicama kroz međusektorsku saradnju“

20. decembra 2022. Centar za omladinski rad je, uz podršku Omladinskog saveza udruženja OPENS, u prostorijama Omladinskog centra OPENS realizovao završnu konferenciju na projektu ,,Promena iz korena - Osnaživanje i izgradnja kapaciteta marginalizovane dece i mladih za otpornost na štetu...