Aktivnosti projekta

Edukativni programi

Info sesije o dugoročnim edukativnim programima

Tokom februara i marta CZOR je sproveo nekoliko info sesija, kroz aktivnosti Mobilnog omladinskog kluba, sa idejom da se kroz njih promovišu edukativni programi čije će izvođenje započeti u aprilu. Po 2 info sesije/aktivnosti sprovedene su u zajednicama Adice, Šangaj...

Šta su edukativni programi i koja je njihova svrha?

Holistički edukativni i programi podrške, ili ukratko - edukativni programi, su namera CZOR-a da skalira jednokratke aktivnosti projekta na viši nivo - time što će deci i mladi ponuditi učešće u 6 edukativnih programa (u svakoj od 3 zajednice). Ovi...