Aktivnosti projekta

Mobilni omladinski klub

.

Poziv za volontere i volonterke

Mobilni omladinski klub u potrazi je za 20 novih volontera i volonterki! Volonteri i volonterke Mobilnog omladinskog kluba su mladi koji žive na teritoriji grada Novog Sada, uzrasta od 15 do 30 godina, koji su spremni da u 2021. godini...

.

Mobilni omladinski klub

Mobilni omladinski klub (MOK) je program izmeštenog omladinskog rada, koji CZOR sprovodi od 2016. godine, u partnerstvu sa udruženjem Omladina JAZAS Novi Sad. Za cilj ima osnaživanje i uključivanje dece i mladih koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti....