Konferencija ,,Zaštita prava dece i mladih koji žive u udaljenim zajednicama kroz međusektorsku saradnju“

20. decembra 2022. Centar za omladinski rad je, uz podršku Omladinskog saveza udruženja OPENS, u prostorijama Omladinskog centra OPENS realizovao završnu konferenciju na projektu ,,Promena iz korena – Osnaživanje i izgradnja kapaciteta marginalizovane dece i mladih za otpornost na štetu prouzrokovanu alkoholom“.

Cilj konferencije bilo je okupljanje predstavnika/ca organizacija civilnog društva i institucija, partnera i saradnika na projektu ali i onih aktera koji imaju interes za uspostavljenje funkcionalne međusektorske saradnje, radi unapređenja položaja dece i mladih iz udaljenih zajednica i njihove bolje zaštite od alkohol štete. Konferenciji su prisustvovali brojni predstavnici i predstavnice institucija, ustanova i organizacija civilnog društva koje rade sa decom i mladima u udaljenim zajednicama, ali i institucije koje prepoznaju ovu ciljnu grupu kao važnu i žele da unaprede kvalitet podrške i usluga koje se trenutno pružaju u udaljenim zajedincama Novog Sada. Okupljeni su akteri iz različitih sektora: civilno društvo (organizacije koje se bave temama zdravlja, prevencije socijalnog isključivanja, psihološke podrške), institucije obrazovanja (osnovne škole iz lokalnih zajednica), predstavnici donosilaca odluka (Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Grada Novog Sada), sektor zapošljavanja (Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Novi Sad), zaštitnici građana (na pokrajinskom i lokalnom nivou), romska udruženja, zdravstvene institucije, predstavnici omladinskih radnika/ca i islamske zajednice.

Ovom prilikom predstavljen je sam projekat i korišćena metodologija, kao i rezultati istraživanja koje je prethodilo realizaciji programa, a koje je predstavila saradnica CZOR-a, omladinska radnica i psihološkinja Selka Sadiković. Nakon predstavljanja postignutih rezultata projekta i primera uspešne saradnje od strane koordinatorke projekta Dajne Marinković, usledila je iscrpna diskusija sa okupljenima o tome kako je saradnja izgledala tokom projekta i kako može biti unapređena. Brojni predstavnici institucija izrazili su svoje interesovanje da u narednom periodu budu uključeni u konkretnu realizaciju te predložili nove modele saradnje kao i uključivanje drugih zainteresovanih aktera.

Kao jedna od najugroženijih društvenih grupa, deca i mladi iz udaljenih zajednica često ostaju isključena iz postojećih usluga i programa podrške, delom zato što se radi o vrlo heterogenoj grupi, koja je delimično uključena u programe podrške romske populacije, ali se uglavnom ne prepoznaje kao posebna skupina korisnika/ca, a delom zato što zahteva posebne kompetencije i resurse kako bi bila dosegnuta i uključena. Naročito je neprimetna i nepostojeća podrška u vidu prevencije rizičnog ponašanja, uključujući i konzumaciju alkohola i zaštitu od alkohol štete, gde se sistem oslanja na školu kao vaspitno-obrazovnu ustanovu, ali deca i mladi iz osetljivih društvenih grupa u najčešćem broju slučajeva vrlo rano napuštaju ove ustanove ili ih samo formalno pohađaju. Zbog toga institucije, kao što je Pokrajinski i Lokalni ombudsman, vide jasnu potrebu za saradnjom sa civilnim društvom, ali i većom umreženošću i saradnjom samih institucija, od kojih su se neke po prvi put susrele na ovoj konferenciji i razmenile svoja iskustva i potrebe.

Okupljeni su posebno pozdravili metodologiju izmeštenog rada, koja podrazumeva rad u samim lokalnim zajednicama, te naglasili da je upravo izmeštanje iz kancelarija i uopšte posedovanje znanja i veština ali i ljudskih i finansijskih resursa za takav rad nešto što prepoznaju kao prednost civilnog društva u odnosu na svoje kapacitete, te naglasili potrebu za većim umrežavanjem i saradnjom. Predstavnici institucija su naglasili da im je značajno da saznaju za ovakve primere, jer su deca i mladih iz udaljenih zajednica višestruko marginalizovani i ugroženi te je neophodno paralelno raditi na više problema sa kojima se suočavaju, a koji utiču na njihovu socijalnu isključenost.

Glavna poruka konferencije bila je – otvaranje vrata. Predstavnici institucija istakli su zahvalnost za priliku da čuju za primere dobre prakse i prepoznaju svoju ulogu u već postojećim programima i uslugama, dok su predstavnici organizacija civilnog društva pozdravili volju institucija da se uključe u ovakve programe i naglasili važnost ovakvih projekata i zajedničke saradnje institucija i OCD.

Na samom kraju, CZOR je iskoristio priliku i da svojim partnerima i saradnicima na projektu uruči zahvalnice za gotovo dve godine kontinuirane podrške i međusobnog razumevanja, a sve u cilju zaštite dece i mladih od štete uzrokovane alkoholom. Još jednom, CZOR se posebno zahvaljuje: Centru Srce, Institutu za javno zdravlje Vojvodine, Omladini JAZAS Novi Sad, OPENS-u, Novosadskom humanitarnom centru, Mešihatu islamske zajednice – Muftijstvo novosadsko, Gradskoj biblioteci u Novom Sadu i ogranku ,,Trifun Dimić’’ u Šangaju, Kulturnoj stanici ,,Barka’’ te Mesnoj zajednici Šangaj.

Verujemo da Novi Sad neće stati na ovim primerima dobre prakse, te da će u narednom periodu porasti broj ovakvih i sličnih inicijativa, uz stalnu koordinaciju, komunikaciju i podršku institucija, ustanova i organizacija civilnog društva.

Projekat ,,Promena iz korena – Osnaživanje i izgradnja kapaciteta marginalizovane dece i mladih za otpornost na štetu prouzrokovanu alkoholom“ realizuje se uz podršku fondacije Radiohjälpen i naših partnera IOGT-NTO Movement iz Švedske.