Aktivnosti projekta

Istraživanje

Rezultati istraživanja o položaju i potrebama dece i mladih iz zajednica Klisa, Adice i Šangaj

U 2021. godini smo za potrebe projekta sproveli desk analizu a zatim i terensko istraživanje o položaju i potrebama dece i mladih iz udaljenih zajednica Novog Sada (odabrane su zajednice Klisa, Adice i Šangaj), a iz perspektive faktora rizika koji...