Omladinsko priznanje Sećanje na Hildu Dajč 2022.

Ova godina donela nam je još jedno priznanje za program Mobilnog omladinskog kluba – nominaciju za Omladinsko priznanje ,,Sećanje na Hildu Dajč“ za iskazanu građansku odgovornost i društvenu svest.

,,Sećanje na Hildu Dajč“ je priznanje koje se dodeljuje jednom godišnje u ime Dana sećanja na žrtve Holokausta u Beogradu, a dobitnik može biti pojedinac/ka, grupa ili organizacija. Priznanje se dodeljuje za iskazanu posebnu ličnu i građansku odgovornost, društvenu svest, posvećenost, solidarnost i humanost, identifikaciju problema i pokretanje akcije, posebno u svojim lokalnim zajednicama. Ovo priznanje za mlade posebno teži da promoviše:

  • suočavanje sa društvenim izazovima koje predstavljaju ksenofobija, rasizam, diskriminacija i netolerancija;
  • negovanje aktivnog građanstva, pluralizma i konstruktivne kritičke diskusije koja vodi ka pronalaženju rešenja za prevazilaženje izazova i problema u lokalnim zajednicama;
  • vođenje sopstvenim primerom, iniciranje akcije i angažovanje drugih u aktivnostima koje imaju za cilj podršku ranjivim grupama u lokalnim zajednicama.

Ali ko je uopšte bila Hilda Dajč? Hilda je bila mlada Beograđanka, rođena u porodici koja je pripadala Aškenaskoj jevrejskoj zajednici. U decembru 1941., sa samo 19 godina, ona je dobrovoljno otišla u logor Sajmište u Beogradu, kako bi kao medicinska sestra pomagala nemoćnima i bolesnima, zatvorenima u logoru. Nepunih pola godine kasnije, Hilda je stradala u logoru, zajedno sa ostatkom svoje porodice. O njenom životu iz tog perioda zna se samo iz pisama koje je uputila prijateljicama Nadi Novak i Mirjani Petrović, tokom svog boravka tamo.

Sutra ujutru polazim u logor. Mene niko neće naterati, ja ne čekam na poziv. Javljam se dobrovoljno da pođem sa prvom grupom koja polazi iz Džordža Vašingtona 23, sutra u 9 sati ujutru. Moji su protivni mojoj odluci, ali ja mislim da ćeš me barem ti razumeti: ima toliko ljudi kojima je potrebna pomoć, da ja moram po nalogu svoje savesti da pređem preko sentimentalnih razloga u vezi sa porodicom i kućom i da se potpuno stavim u službu drugih.

Iako posle Hildine žrtve sve što mi uradimo deluje kao vrlo malo, ipak znamo da svaki znak solidarnosti, svaka akcija i reakcija unutar lokalne zajednice znači mnogo.

U ime svih naših volontera i volonterki i čitavog CZOR tima, zahvaljujemo se Upravnom odboru Fondacije ,,Sećanje na Hildu Dajč“, što su prepoznali naš napor za kreiranje zdravog i bezbednog okruženja za svu decu i mlade, našu želju da stvorimo zajednicu u kojoj će svi mladi biti ravnopravni, uključeni i pitani. Bez obzira da li zaista osvojimo Omladinsko priznanje, vrlo smo ponosni što se u Srbiji ceni aktivizam mladih i verujemo da širom naše zemlje postoji mnogo primera koji možda zaslužuju ovo priznanje i više od nas. Stoga, kao i uvek, pozivamo mlade da svoju energiju usmere na pomoć lokalnoj zajednici, da se uključe, traže, pitaju i zahtevaju da im se da prilika da aktivno doprinesu. A CZOR tim će uvek biti tu da vas podrži.

Pored CZOR-a, za Omladinsko priznanje nominovan je i Centar za integraciju mladih iz Beograda za program ,,Svratište za decu“ i angažman mladih volontera u okviru ovog programa.

Mobilni omladinski klub je program izmeštenog omladinskog rada, koji za cilj ima socijalno uključivanje mladih iz ranjivih kategorija, kako bi ih osnažio da se odupru faktorima rizika koji podstiču upotrebu alkohola i prouzrokuju štetu i loš kvalitet njihovog života. Sa mladima koji žive u udaljenim zajednicama MOK kreira sigurno i zdravo okruženje, u kome će ovi mladi moći da ostvare svoj pun potencijal kao aktivni članovi/ice našeg društva.