O projektu

,,Zdravlje mladih ispred profita” je višegodišnji program CZOR-a, usmeren na promociju prava mladih i održivi socio-ekonomski razvoj, kroz smanjenje štetnog dejstva alkohola na razvoj mladih.

Kao program, ovo će biti postignuto kroz:

  1. Mobilizaciju i osnaživanje relevantnih aktera (roditelja, mladih, organizacija civilnog društva) da stvore uslove za zdrav razvoj i izgradnju kompetencija mladih za otpornost na štetu izazvanu alkoholom;
  2. Usvajanje i sprovođenje javnih politika zasnovanih na dokazima, koje se bave uređivanjem dostupnosti i promocije alkohola, kroz međusektorsku saradnju, i jačanjem uloge OCD kroz izgradnju nacionalnih i regionalnih mreža i saveza;
  3. Jačanje kapaciteta samog CZOR-a kao održivog doprinosioca društvenom razvoju i smanjenju štete od alkohola.

Zašto se CZOR bavi ovom temom?

CZOR se već 8 godina aktivno bavi temom prevencije štetnih posledica alkohola, kroz različite lokalne, nacionalne, međunarodne aktivnosti, a imajući na umu prava mladih na zdravo i sigurno okruženje, prava na bezbedno i zdravo odrastanje i razvoj.

Prema poslednjim podacima, u grupi mladih uzrasta od 15 do 30 godina, 70,9% mladih konzumira alkohol, smatrajući da im je on lako dostupan jer je sveprisutan u njihovim domaćinstvima, te da se zakoni Republike Srbije u ovoj oblasti slabo primenjuju. Štaviše, 75.1% mladih izjavljuje da su alkohol prvi put probali kao maloletnici,  iako po zakonu nije dozvoljena prodaja alkohola maloletnim licima. Alkohol se danas naročito koristi kao ”lubrikant”, da olakša post-kovid izolaciju, što vodi kao zloupotrebi psihoaktivnih supstanci i rizičnom ponašanju, a eksperti/kinje za mentalno zdravlje smatraju da je ovo veliki problem čije će posledice postati vidljive tek u godinama koje dolaze.

Naročito izložene su ranjive zajednice (kao što su, recimo, neformalna romska naselja Veliki rit i Šangaj), gde mladi započinju sa konzumacijom alkohola i droga već kao deca (44.6% dece iz ovih zajednica konzumira alkohol već sa 13 godina). Deca i mladi iz ugroženih zajednica okreću se ka alkoholu kao rešenju za izbegavanje problema (u odgovoru na stresore kao što su stigma i diskriminacija koju trpe), uskraćenost u porodičnom i susedskom okruženju), ali i usled nedostatka besplatnih aktivnosti u njihovim zajednicama (pojava koja se naziva rekreativna konzumacija alkohola).

Pitanje dostupnosti, promocije i operezivanja alkohola regulisano je različitim dokumentima javnih politika (Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o javnom redu i miru, Zakon o javnom oglašavanju, itd.), sa vrlo vidljivim razlikama u tome kako regulišu različita pitanja (npr. Zakon o zaštiti potrošača zabranjuje prodaju, usluživanje i poklanjanje alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina, dok Zakon o javnom redu i miru ovu granicu ”spušta” na 16 godina). Posledično, ovo vodi različitim praksama u oblasti kontrole i kažnjavanja prodaje alkohola. CZOR je ovo pitanje adresirao na nacionalnom nivou, što je dovelo do formiranja 2 nacionalne međusektorske radne grupe, koje čine predstavnici/e relevantnih državnih institucija (ministarstava), međunarodnih i nacionalnih OCD, koje se bave (1) koordinacijom deljenja informacija i prioritizacijom pitanja koja bi trebalo adresirati (u domenu javnih politika) i (2) sprovođenjem i harmonizacijom zakona/javnih politika koje regulišu dostupnost i kažnjavanje prodaje alkohola maloletnima.

U Srbiji, kao ni u čitavom regionu Zapadnog Balkana, ne postoji mreža OCD koje se bave temom prevencije alkohola. Sam omladinski sektor u Srbiji okuplja oko 20% mladih iz ove zemlje, te je CZOR u prethodnim godinama intenzivno radio na osnaživanju nacionalnih i lokalnih OCD (uključujući i iniciranje usvajanja Standarda za prevenciju konzumacije alkohola u omladinskim aktivnostima), kako bi se zajedničkim snagama kreiralo zdravije i bezbednije okruženje za mlade.

Pored OCD, važan akter u borbi za prava mladih jesu upravo sami mladi. CZOR različitim programima i aktivnostima radi na tome da za mlade kreira zdravo i bezbedno okruženje za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Kako sami mladi kažu

CZOR je utočište i bezbedno mesto za mlade koji ne žele da se okupljaju na javnim mestima koja služe alkohol.

Zbog toga će CZOR i u narednom periodu raditi na održavanju kontinuiteta svojih programa omladinskog rada u prostoru bez alkohola, gde su različitosti prihvaćene i mladi imaju podršku da izgrade svoj identitet i samopouzdanje, te aktivno učestvuju u kreiranju i sprovođenju aktivnosti.

Program ,,Zdravlje mladih ispred profita” podržan je od strane IOGT-NTO Movement-a iz Švedske i Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije.