Kategorija

Istraživanja

.

Regionalno istraživanje o ulozi i značaju javnih politika

U 2022. godini, zajedno sa našim partnerima iz Bosne i Hercegovine - Centar za edukaciju mladih, sproveli smo regionalno istraživanje ,,Uloga i značaj javnih politika koje regulišu dostupnost, promociju i oporezivanje alkoholnih pića u zaštiti prava mladih i prevenciji negativnih uticaja alkohola na razvoj mladih''.