IOGT-NTO Movement

Partneri IOGT-NTO Movement

Pokret IOGT-NTO, odnosno organizacije IOGT-NTO, Junis, NSF i UNF rade na smanjenju problema izazvanih alkoholom i drugim drogama za odrasle i decu u Švedskoj, Evropi i svetu. Pokrećemo pitanje alkohola i droga u političkoj debati i nudimo savete i podršku osobama sa zavisnošću.

U Švedskoj nude – svake nedelje, tokom cele godine – hiljade uzbudljivih i zabavnih aktivnosti u slobodno vreme sa sigurnim uzorima za decu, mlade i odrasle. Sve u bezbednom okruženju bez droga.

Na međunarodnom planu sarađuju sa lokalnim organizacijama u Africi, Aziji i na Balkanu kako bi na različite načine sprečili probleme izazvane alkoholom, povećali znanje o negativnim posledicama alkohola i doprineli zakonodavstvu koje štiti javno zdravlje i smanjuje potrošnju.

IOGT-NTO pokret i CZOR zajedno sarađuju na promociji zdravog stila života i životnog stila bez alkohola od 2015. godine.