Nove mogućnosti za mlade

Mladi koji žive u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, dobili su priliku da kroz sveobuhvatan program obuke “Sve na jednom mestu –  One-stop-shop model“ povećaju šanse za zaposlenje. Počev od 11.februara, pa sve do kraja juna, 25 mladih polaznika iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina pohađaće intenzivne kurseve koji obuhvataju: kurs mekih veština, kurs digitalnog marketinga i kurs preduzetništva.

U periodu od 11 – 14.02. sproveden je I modul obuke za prenosive (meke) veštine koji je održan on-line usled pandemije virusa COVID 19. Iako su mladi imali mogućnost da se upoznaju virtuelno, nisu izostali dobri rezultati obuke i sjajni utisci. Meke veštine su izuzetno cenjene na tržištu rada i uključuju skup veština koje osoba može primeniti na različitim radnim mestima. U okviru ovog kursa mladi su imali i imaće priliku, da razviju proaktivni pristup problemima koji se javljaju na radnom mestu, veštine kritičkog mišljenja, nauče da efikasno komuniciraju, uspešno rade u timu koristeći individualne kapacitete kao resurs, razviju otpornost i samopoštovanje kako bi pružali adekvatne odgovore na brze promene i stresne situacije na poslu.

Bez obzira kojom profesijom planiraju da se mladi bave, korišćenje savremenih digitalnih alata za promociju je sastavni deo svakog posla. U dva vikena mladi su započeli put upoznavanja sa osnovama online marketinga i upotrebom digitalnih alata za marketing, putem društvenih mreža i ostalih kanala, a uz sve to i kreiranjem audio, vizuelnih i video sadržaja bez kojih je savremeni marketing nezamisliv. Pred njima stoji mogućnost da ovladaju setom veština i alata zbog kojih će postati poželjni na tržištu rada u narednih 5 meseci.

Program se sprovodi u Novom Pazaru, i to u prostorijama Kancelarije za mlade. Pored toga, polaznici obuke iz Srbije će imati priliku da deo obuke prođu zajedno sa mladima iz Crne Gore, koji pohađaju isti program. To će biti jedinstvena prilika za razmenu ideja, mišljenja i povezivanja, naročito u poslovnom smislu.

 

Po završetku prve faze programa obuke, učesnici će kroz 3 meseca direktne mentorske podrške raditi na konkretnoj izradi  IT biznis ideja, nakon čega će moći da je predstave na regionalnom događaju „Elevator pitch“.  Najbolje prezentacije, njih 6 timova, će dobiti i dodatnu podršku u vidu biznis savetovanja, podršku pri nalaženju finansijskih sredstava i ostalih važnih elemenata za početak sopstvenog biznisa.