GIM Rožaje

Partneri GIM Rožaje
Gradjanska inicijativa mladih (GIM) je osnovana 2010.godine sa ciljem da unaprijedi položaj mladih u društvu na način što će ih podstaći da preuzmu ključnu ulogu u rješavanju problema u zajednici, te aktivno raditi na povećanju kapaciteta iz oblasti koje direktno utiču na mlade. Građanska inicijativa mladih se takođe aktivno zalaže na realizaciji ideja I programa koji imaju za cilj da Regiju učine ekološki podobnom za život, reafirmaciju moralnih vrijednosti u borbu protiv korupcije i kriminala, te promovisanju evropskih integracija, poboljšanju bezbjednosti u saobraćaju, borbi protiv upotrebe psihoaktivnih supstanci, rad za mir, prosperitet I boljitak ljudskog roda, promociji I zaštiti kulturno-istorijskih spomenika, iskorijevanje nepismenosti kod stanovništva, promociji i ulaganje napora kako bi se garantovala osnovna ljudska prava i slobode za sve ljude. Građanska inicijativa mladih zapravo pruža mogućnost mladim ljudima da kroz mrežu volontera rade za svoju zajednicu, čime im dajemo podršku u nastojanju da poboljšaju vještine koje su neophodne da bi postali aktivni i odgovorni građani/ke, odnosno nosioci pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama. Ciljevi i djelatnosti organizacije se realizuju u programskom okviru koji doprinosi na afirmaciji građanskog aktivizma i to:
  1. Povećanje svijesti kod građana o važnosti i potrebi za aktivnim učešćem u društvenim procesima.
  2. Poboljšanje okruženja i podrška radu i razvoju organizacija građanskog društva.
  3. Poboljšanje okruženja za razvoj volonterizma.
Misija “Građanske inicijative mladih“ je promjena načina razmišljanja o odgovornosti svakog pojedinca za sadašnjost i budućnost, a samim tim i načina života kako bi se promijenilo stanje u društvu. Vizija “Građanske inicijative mladih“ je Crna Gora i Region kao demokratsko društvo razvijene vladavine prava i aktivnih građana u svim oblastima društvenog razvoja.