Poslednji sastanak ,,Let’s Talk” partnera u Palermu

5. i 6. oktobra, organizacije partneri na projektu ,,Let's Talk'' okupile su se na poslednjem zajedničkom uživo sastanku u glavnom gradu italijanske pokrajine Sicilije.

Ovaj sastanak bio je prilika za 4 organizacije (iz Grčke, Italije, Hrvatske i Srbije), da revidiraju sve do sada ostvarene rezultate, od početka projekta u januaru 2022. godine. Osim toga, na sastanku smo se bavili i daljim razvojem onlajn platforme i javnim događajima koji nas očekuju u ovoj poslednjoj fazi projekta.

Do sada, kroz projekat je razvijen Kurikulum za edukaciju omladinskih radnika/ca u oblasti mentalnog zdravlja mladih, Priručnik za omladinske radnike/ce, kao i Radna sveska za mlade. Neki od ovih alata već su dostupni onlajn, na 5 jezika: engleskom, hrvatskom, srpskom, grčkom i talijanskom, i možete ih preuzeti na sajtu projekta https://letstalk-project.eu/results/

U narednom periodu radimo dalje na razvoju digitalne platforme posvećene mentalnom zdravlju mladih, koja će sadržati ne samo do sada kreirane alate, već i najnovija istraživanja u ovoj oblasti, primere dobre prakse i anonimne priče mladih, kao i iskustva i savete omladinskih radnika/ca.

Ovaj otvoreni edukativni resurs imaće 4 ključna odeljka:

  • Istraživanja i javne politike
  • Sekcija za obuke
  • Resursi i materijali
  • Interaktivni prostor

Takođe, u narednom periodu očekuje nas održavanje 4 multiplicirajuća javna događaja (po 1 u svakoj zemlji partnera). Ovi događaji predstavljaju poslednje aktivnosti projekta i daće priliku široj javnosti da se upozna sa postignutim rezultatima i kreiranim alatima.

Boravak u Palermu iskoristili smo i za posetu Protegu, prvom centru posvećenom borbi protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, u regionu gradova Palermo i Trapani. Ovaj centar pruža različite usluge mladima, pripadnicima LGBTQI+ grupe, u saradnji sa lokalnim javnim službama. Protego mladima nudi mogućnosti pravnog i psihološkog savetovanja, porodične medijacije, testiranja na polno prenosive infekcije, podršku i usluge za LGBTQI+ migrante, izbeglice i tražioce azila, kao i obuke, informisanje i edukacije za škole. Od mladih koji rade u Protegu mogli smo da saznamo o položaju LGBTQI+ populacije u Palermu i okruženju, kao i izazovima sa kojima se mladi suočavaju i kako to utiče na njihovo mentalno zdravlje.

Nakon ova 2 dana, očekuje nas uzbudljiv i dinamičan završetak projekta, a posebno se radujemo mogućnosti da sa partnerima iz Foruma za slobodu odgoja, KMOP-a i CSC Danilo Dolci ponovo sarađujemo na nekim sličnim temama.