ON/A ravnopravno OsN/Aženi

U okviru programa „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“, koji sprovode OPENS i Centar za omladinski rad (CZOR) iz Novog Sada, u saradnji sa švedskim Univerzitetom Jönköping, raspisuje se konkurs za učešće u projektu „ON/A ravnopravno OsN/Aženi“.

Projekat  „ON/A ravnopravno OsN/Aženi” inspirisan je naporima za rešavanje problema rodne (ne)ravopravnosti  i smanjivanja stereotipa o ulogama muškaraca i žena u društvu.

Ovakve podele uloga u društvu potencijalni su uzrok rodno zasnovanog nasilja, na čijem smanjivanju su potrebne hitne intervencije na svim nivoima u okviru kojih važnu ulogu ima ekonomsko osnaživanje i smanjivanje razlika između muškaraca i žena u domenu rada.

Projektne aktivnosti organizovane su na način da obezbede participativni pristup, sa ciljem da se kod mladih:

  • Poveća stepen rodne osvešćenosti
  • Smanje predrasude i stereotipi o rodno zasnovanim podelama u društvu
  • Poveća stepen osetljivosti na rodna pitanja
  • Podstiče samozapošljavanje i delovanje na smanjenju razlika u položaju žena i muškaraca na tržištu rada u lokalnoj zajednici.

Projektne aktivnosti sprovodiće se u periodu od decembra 2019. do aprila 2020. godine, u Novom Sadu, a učešće u projektu mogu ostvariti  mladi od 19 do 25 godina.

Svi zainteresovani za učešće u projektu mogu poslati prijave do 30. decembra 2019. godine  na e-mail adresu: ravnopravni@gmail.com , sa naznakom “Prijava na konkurs”.