„Niko nije kao ti“ – objavljena radna sveska za podršku mentalnom zdravlju mladih

Organizacije okupljene oko projekta ,,Let's Talk'', među kojima je i CZOR, ponosno vam predstavljaju ,,Niko nije kao ti! Pričajmo o mentalnom zdravlju: Radna sveska za mlade''

Ova ‘radna sveska’ namenjena je prvenstveno mladima (ali može poslužiti kao inspiracija i praktičarima/kama omladinskog rada, edukatorima/kama, nastavnicima/ama, i drugima koji rade sa mladima). Sadrži različite vežbe, pitanja za introspekciju i refleksiju, kao i strategije za rešavanje izazova sa kojima se mladi suočavaju svakog dana, otvarajući različite teme i podstičući promišljanje o mentalnom zdravlju, odnosima, identitetu, rodu, komunikaciji, kreativnosti i postavljanju i ostvarivanju ciljeva.

Možete je posmatrati kao jednu vrstu dnevnika, ali i vodiča i alata za lični rast i razvoj, kao i predloga za otvaranje dalje komunikacije i potragu za podrškom.

Nadamo se da će vam ova radna sveska pomoći da pokrenete razgovore o temama koje su svima nama važne, kako bismo se međusobno bolje povezali, razumeli svoje emocije, razmišljali o našim snagama. Takođe, možete je koristiti i kao alat za bolje razumevanje pojma mentalnog zdravlja, te kao dodatnu podršku za obraćanje ekspertima/kinjama za mentalno zdravlje (kao što su psiholozi ili psihoterapeuti) i razgovor sa njima o vežbama na koje ste naišli.

Radna sveska na srpskom jeziku dostupna je OVDE, a na OVOM LINKU možete naći i verzije na engleskom, talijanskom, hrvatskom i grčkom jeziku.

,,Niko nije kao ti! Pričajmo o mentalnom zdravlju: Radna sveska za mlade” nastala je kao jedan od rezultata projekta “Let’s Talk – razvoj rodno osetljivog programa za mlade”, koji u partnerstvu sprovode Forum za slobodu odgoja iz Hrvatske, KMOP iz Grčke, CSC Danilo Dolci iz Italije i CZOR. Projekat je kofinansiran sredstvima Evropske unije, kroz program Erasmus+.