Let’s Talk – nastavljamo razgovor o mentalnom zdravlju mladih

Početkom marta, CZOR je u Rijeci sa partnerima na projektu ,,Let's Talk'' pilotirao obuku za omladinske radnike/ce u oblasti rodno osetljivog programa mentalnog zdravlja mladih

Kroz ,,Let’s Talk’’ projekat, podržan kroz program Erazmus+, istražujemo mentalno zdravlje mladih danas, kako se nose sa svakodnevnim izazovima i promenama u društvu, i kakvu ulogu igra njihov rodni identitet u ovome. Osim toga, naš cilj je da pružimo podršku svima onima koji rade sa mladima u formalnom i neformalnom obrazovanju i građanskom društvu, kako bi bolje mladima približili mentalno zdravlje, pomogli im u prepoznavanju problema i pružili prvu pomoć mladima koji se suočavaju sa poteškoćama u svom mentalnom zdravlju.

Zajedno sa partnerima, trenutno razvijamo kurikulum za edukaciju omladinskih radnika/ca i edukatora/ki, te da bismo testirali da li se krećemo u dobrom pravcu, okupili smo 30 učesnika/ca iz 4 zemlje partnerskih organizacija (Srbija, Italija, Grčka i Hrvatska) – osobe koje rade sa mladima i one koji sprovode programe omladinskog rada (nastavnike/ce, edukatore/ke, omladinske radnike/ce i lidere/ke, studente/kinje, volontere/ke) ali i same mlade. Susreli smo se u Rijeci, Hrvatska, od 6. do 10. marta, gde smo razmenili mišljenja, iskustva, stavove i diskutovali o uticaju društva, stereotipa i normi u oblasti rodnog identita na mentalno zdravlje mladih.

Ovu priliku smo iskoristili i da testiramo neke od vežbi koje smo pripremili za praktičare/ke omladinskog rada, kao i mlade, čiji je cilj bio da podrže pozitivan razvoj mentalnog zdravlja, a kako bi naši učesnici/e sami videli na koji način ove vežbe mogu prilagoditi svojoj ciljnoj grupi i uslovima u kojima rade. Zahvaljujući našim učesnicima/ama, dobili smo precizne i konkretne sugestije i predloge u kom pravcu možemo unaprediti našu obuku i kurikulum na kome radimo.

Iako je tokom čitave nedelje bilo oblačno i kišovito, Rijeka i Hotel Continental pokazali su se kao sjajni domaćini. A ukoliko vas zanimaju dosadašnje (i buduće) aktivnosti na ,,Let’s Talk’’ projektu, nastavite da pratite naše društvene mreže i posetite zvaničnu veb stranicu projekta.