Inicijative #solidaction kampanje

Početna faza kampanja, koja je i dalje u toku, podrazumeva prenošenje inicijativa članova i članica mreže Globalnog obrazovanja na društvenim mrežama, gde je jedan ciljeva bio da se prikažu inovativni pristupi Globalnom obrazovanju koji su prilagođeni otežanim uslovima pandemije.

Source: Inicijative #solidaction kampanje – The Fun Park

Centar Sever-Jug Saveta Evrope je u aprilu 2020. godine pokrenuo kampanju #solidaction sa ciljem da se tokom globalne pandemije COVID-19 na globalnom nivou istaknu lokalne inicijative koje mogu predstavljati primere dobre prakse u rešavanju dugostojećih svetskih problema koje pandemija može samo da pogorša. Određene ugrožene grupe i zajednice poput žena i dece koji se suočavaju sa nasiljem kod kuće a primorani su da ostanu unutra, ili izbeglice u migrantskim kampovima u kojima nema dovoljno osnovnih potrepština da bi se pravilno zaštitili od virusa, pod većim su rizikom nego drugi i zbog toga je Centru Sever-Jug bilo bitno pokazati solidarnost u ovim teškim vremenima.

Za kampanju, Centar za omladinski rad (CZOR) priložio je tri svoje inicijative, prilagođene onlajn okruženju:

  1. Fun Park – onlajn vršnjačko učenje
  2. Digitalni mobilni omladinski klub
  3. Kampanja #NIJEŠALA

Više o našim inicijativama tokom pandemije COVID-19 čitajte OVDE.