Drugi sastanak partnera na projektu posvećenom mentalnom zdravlju mladih

26 - 27. septembra 4 partnerske organizacije na Erazmus+ projektu ,,Let's talk'', koji za cilj ima jačanje kapaciteta omladinskih radnika/ca za pružanje podrške mentalnom zdravlju mladih sa fokusom na rodno osetljiv pristup, okupile su se u Atini, Grčka, na svom 2. međunarodnom sastanku.

Tokom sastanka, sa partnerima smo diskutovali o nacionalnim i transnacionalnom istraživanju koje pripremamo, izmenama i podacima koji nedostaju za završetak izveštaja, kao i daljem deljenju analize politika i preporuka o rodno osetljivim potrebama u oblasti mentalnog zdravlja mladih. Uz otvorenu komunikaciju, dogovoren je dalji plan i raspored rada za završetak ne samo istraživanja već i drugih rezultata na projektu, kao i termin za sledeći sastanak partnera (u onlajn ali i oflajn formatu).

Na sledećem sastanku partnera domaćin će biti upravo CZOR, a sastanak će se održati u Novom Sadu u februaru 2023. godine, sa ciljem dogovaranja konačnih detalja u vezi obuka za omladinske radnike/ce i mlade, koje nam predstoje u martu u Hrvatskoj.

Ali pre toga, sledi izrada Rodno osetljivog programa mentalnog zdravlja mladih i Priručnika sa materijalima i resursima, koji će se sastojati iz kurikuluma obuke za omladinske radnike/ce i dodatnim metodama i tehnikama koje omladinski radnici/e mogu da koriste u svom radu, priručnik sa dodatnim edukativnim materijalima na temu rodne perspektive u mentalnom zdravlju mladih, preporukama za pružanje rodno-osetljive podrške mladima i rodno osetljivih pedagoških alata i intervencija. Takođe, biće kreiran i Radni list za mlade, koji će im poslužiti za samorefleksiju i samostalno učenje i jačanje svojih kompetencija.Nakon vrlo produktivna dva radna dana u Atini, zadovoljni smo postignutim rezultatima i dogovorenim planovima. Posebno nam je važno što su svi partneri podjednako motivisani i aktivno uključeni u ispunjenje ciljeva ovog, vrlo važnog, projekta. Sastanak je bio odlična prilika da saslušamo međusobne percepcije o projektu, evaluiramo dosadašnji zajednički rad i dobijemo dodantu inspiraciju za dalji nastavak na njegovoj implementaciji.

Posebno se zahvaljujemo našim partnerima iz Grčke, organizaciji KMOP, na sjajnom gostoprimstvu, i radujemo se da uskoro sve partnere ugostimo u Novom Sadu!