CZOR ugostio partnerske organizacije na projektu ,,Let’s Talk”

CZOR je bio domaćin trećeg sastanka partnera na projektu ,,Let's Talk'', koji se bavi mentalnim zdravljem mladih

7. i 8. februara 2023. CZOR je ugostio naše partnere na Erazmus+ projektu ,,Let’s Talk”, koji za cilj ima jačanje kapaciteta omladinskih radnika/ca za podršku mladima u oblasti mentalnog zdravlja, sa fokusom na rodno osetljivi pristup. Ovo je treći uživo sastanak partnera na projektu, a ovoga puta realizovan je u Novom Sadu.

Sastanak je bio dobra prilika za razgovor o daljem razvoju projekta, odgovornostima i zadacima koji nas očekuju u radu na sledećem projektnom rezultatu (Project Result 2), ali i priprema pred predstojeću Learning/Teaching/Training aktivnosti u Rijeci.

Project Result 2 obuhvata kreiranje kurikuluma za edukaciju omladinskih radnika/ca za implementaciju i primenu rodno osetljivog pristupa u oblasti mentalnog zdravlja mladih, priručnik za omladinske radnike/ce sa teorijskim ali i praktičnim informacijama i vežbama koje mogu da primene u svom radu, kao i radni list namenjen mladima, a koji će moći koristiti kako bi samostalno (p)održali svoje mentalno zdravlje i higijenu. Kurikulum i radni list trenutno se nalaze u radnoj verziji i biće testirani i evaluirani od strane omladinskih radnika/ca i mladih tokom LTT aktivnosti, kako bismo kreirali održiv, mlado-prijateljski i koristan materijal. Nakon LTT aktivnosti, partneri na projektu nastaviće sa radom na adaptaciji ovih materijala, kao i na kreiranju priručnika za omladinske radnike/ce.

Tokom sastanka, partneri su se takođe upoznali sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) iz Srbije, čija nam se programska koordinatorka Ivana Novaković pridružila u razgovoru o tome kako je omladinski rad prepoznat u Srbiji i podelila sa nama najnovije informacije o Bonskom procesu i formiranju formalne asocijacije omladinskih radnika/ca na evropskom nivou. Tokom drugog dana sastanka, partneri su posetili i Omladinski centar OPENS u Novom Sadu, upoznali se sa prostorom i programima koji se u njemu realizuju, te prisustvovali sastanku sa Slavicom Ranisavljev Kovačev, predstavnicom Sazvežđa podrške (mreže mentalnog zdravlja i psihološke podrške kojom koordiniše OPENS).

Nakon vrlo uspešna dva dana, partneri su zadovoljni sa do sada realizovanim projektom i naročito cenimo priliku da o realizaciji projekta razgovaramo uživo – svi se slažemo da su ovakvi susreti, makar na dva dana, produktivniji i efikasniji, jer daju priliku za živ razgovor, razmenu ideja i komentara. U ovoj fazi realizaciji projekta, partneri su još motivisaniji da nastave rad na kreiranju rodno osetljivog programa mentalnog zdravlja za mlade i jačanju kapaciteta omladinskih radnika/ca radi ostvarenja ovog cilja.

A sada, naš fokus se okreće ka nadolazećoj Learning/Teaching/Training aktivnosti u Rijeci, Hrvatska, početkom marta, gde se nadamo da ćemo dobiti konkretne, iskrene i konstruktivne povratne informacije od naših omladinskih radnika/ca i mladih.