02HERO: Poziv na konferenciju „Moja karijera na putu do heroja“

U sklopu projekta „Moja karijera na putu do heroja“, Centar za omladinski rad organizuje završnu konferenciju, koja će se održati 27. juna u prostorijama OPENS-a u Novom Sadu.

 

Centar za omladinski rad (CZOR) i Omladinski savez udruženja „OPENS“ (OPENS) pozivaju vas na zajedničku nacionalnu konferenciju „Moja karijera na putu do heroja“ – Inovativni pristup u zapošljavanju i zapošljivosti NEET mladih“. Konferencija će se održati 27. juna 2023. godine, od 11 do 14 časova, u Omladinskom centru OPENS, Bulevar despota Stefana 5, Novi Sad.

Konferencija predstavlja višeslojnu priliku na kojoj će se predstaviti inovativni model unapređenja zapošljivosti NEET mladih, a koji je zasnovan na metodologiji integrisanih usluga „Sve na jednom mestu“ (eng. one-stop-shop). Takođe, predstaviće se i drugi modeli unapređenja zapošljivosti/zapošljavanja mladih i stvoriti prostor za umrežavanje različitih aktera u ovim procesima. Verujemo da je međusektorska saradnja preduslov za kreiranje dugoročnog i održivog rešenja za poboljšanje zapošljivosti mladih, a posebno mladih koji nisu zaposleni, niti u sistemu obrazovanja i treninga tzv. NEET mladi.

Događaj je osmišljen kao rad u radnim grupama na teme međusektorska saradnja, aktivne mere zapošljavanja i dosezanje teže zapošlivih mladih lica, nakon čega će uslediti panel diskusija i prezentovanje radova. Konferencija će okupiti oko 80 predstavnika omladinskih organizacija, donosilaca odluka na različitim nivoima vlasti, državnih institucija, međunarodnih organizacija, stručnjaka, biznisa, medija i drugih.

 

A kako ja da budem deo ovog događaja?

Ako želite da se odazovete našem pozivu, možete prijaviti do tri delegata/kinje, koji će učestvovati u panel diskusiji i radnim grupama. Potrebno je da kliknete na ovaj link, i popunite prijavni formular.

Prijave traju do 24. juna.

Za sve dodatne informacije možete pisati:
Violeta Stanković (Centar za omladinski rad), 063/454-662, violeta.stankovic@czor.org
Aleksandra Ilijin (OPENS), 069/2019-070, aleksandra@opens.rs

 

Vidimo se!