Održana prva obuka u Sremskim Karlovcima sa fokusom na dosezanje mladih

.

Završena je prva obuka partnerskih organizacija koje će sprovoditi metodologiju mobilnih omladinskih klubova za rodnu ravnopravnost. Obuka je održana u Sremskim Karlovcima, a pripadnici organizacija civilnog društva iz Srbije i Kosova* unapredili su svoje kapacitete u omladinskom radu, osnaživanju mladih u prenosivim veštinama, inkluzivnosti, kao i u izazovima u dosezanju mladih i terenskom radu.

Fokus je stavljen na novi inovativni model “mobilnih omladinskih klubova za rodnu ravnopravnost”. Metodologija mobilnog omladinskog kluba za rodnu ravnopravnost kreirana je da dopre do najugroženijih mladih ljudi u mestima gde žive i/ili provode svoje slobodno vreme u udaljenim i socijalno izolovanim zajednicama i naseljima i da ih uključi u aktivnosti omladinskog rada.

Predstavnici OCD će uz upotrebu terenskog i uličnog omladinskog rada zasnovanim na neformalnom obrazovanju, stvoriti siguran prostor za mlade sa prostora Srbije i Kosova* da razgovaraju o tome kako rodne norme utiču na svakodnevni život u lokalnim zajednicama, naučiti ih da identifikuju prepreke i potrebe u postizanju ravnopravnosti i načine da sprovedu male lokalne akcije za rešavanje tih potreba.

 

 

Rezultat javnog poziva za dodelu sredstava

.

Javni poziv za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva u okviru projekta „Poke the bubble“ – Gender mobile youth clubs for the new good neighbourly social initiatives between Serbia and Kosovo* uspešno je završen. Osam organizacija mladih i za mlade, zajedno sa partnerima CZOR-om i SIT-om, dobile su mogućnost da ojačaju svoje kapacitete u sprovođenju inovativne metodologije mobilnih omladinskih klubova za rodnu ravnopravnost u svom radu sa mladima iz najnerazvijenijih područja.

Organizacije iz Srbije su: Omladina JAZAS Novi Sad iz Novog Sada, OKULAR iz Ćićevca, Centar za kulturu i obrazovanje Sonta iz Sonte i Savez Strukovnih Društava i Udruženja iz Subotice.

Predstavnici odabranih organizacija proći će kroz dva treninga sa osnovnom svrhom podizanja sopstvenih kapaciteta o omladinskom aktivizmu, životnim veštinama (prenosive i osnovne digitalne veštine), rodnim ulogama, rodnim normama i pitanjima rodne ravnopravnosti. Jedan od ciljeva nakon obuke je i stvaranje nove neformalne dobrosusedske mreže koja će umrežiti postojeće resurse za sprovođenje inovativne metodologije namenjene za adresiranje rodne ravnopravnosti sa mladim muškarcima i ženama iz najnerazvijenijih područja.

 

Public call for sub – granting/Javni poziv za dodelu sredstava

.

Public call for sub – granting

Centre for Youth Work opens a Public call for sub – granting and expression of interest from civil society organizations in the Republic of Serbia that work with young people and have experience in youth work. The Call is open under  the project “Poke the bubble” – Gender mobile youth clubs for the new good neighborhood social initiatives between Serbia and Kosovo*, which is financed by the European Union and implemented by the CZOR Novi Sad and SIT  Pristina.

Within this call, a total of 4 civil society organization will be selected.

Overall objective of the Call:

Empowered young man and women from the most underdeveloped urban and rural areas in Serbia for active approach in local youth needs solving and addressing the issues of gender inequality in their communities.

Specific objective of the Call:

Enhancing capacities of 5 grass root youth work CSOs (4 selected + CZOR) in Serbia for implementation of the innovative youth work outreach methodology targeting young man and women in the most underdeveloped areas.

The call will be published on the Centre for youth work website and will remain open until February  09, 2024, at 11:59 p.m.

The application package must be submitted in accordance with the guidelines given in this Call.

Questions can be sent by email no later than January 26, 2024 until 5:00 p.m. to the email address obrazovanje@czor.org with the subject of the email: “Poke the bubble” – Full name of the potential project holder.

The Centre for youth work will organize Info session online to introduce interested parties with the Call.  All interested parties can register for Info-session on the following link

The Guidilenes and application documents:

Sub-granting_Guidelines for applicants

Corrigendum no 1

Q&A_Poke the bubble

  1. Annex 1_Application form_final
  2. Annex 2_Budget
  3. Annex 3_CV form

 

NAPOMENA: Prevod objave Javnog poziva u nastavku služi za lakše razumevanje same objave. Za potrebe poziva važeća je dokumentacija na engleskom jeziku.

Javni poziv za dodelu sredstava

Centar za omladinski rad raspisuje Javni poziv za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji koje rade sa mladima i imaju iskustvo u omladinskom radu.

Poziv se raspisuje o okviru projekta “Poke the bubble” – Gender mobile youth clubs for the new good neighbourly social initiatives between Serbia and Kosovo*, koji finansira Evropska unija a sprovode CZOR iz Novog Sada i SIT iz Prištine.

U okviru ovog poziva biće izabrano ukupno 4 organizacije civilnog društva.

Opšti cilj Poziva:

Osnaženi mladići i devojke iz najnerazvijenijih urbanih i ruralnih sredina u Srbiji za aktivan pristup u rešavanju lokalnih problema mladih i odnos prema pitanjima rodne neravnopravnosti u svojim sredinama.

Specifični cilj Poziva:

Jačanje kapaciteta 5 OCD za rad sa mladima (4 odabrane + CZOR) u Srbiji za primenu inovativne metodologije rada sa mladima koja je usmerena na mladiće i žene u najnerazvijenijim oblastima.

Poziv je objavljen na sajtu Centra za omladinski rad, ovde, i ostaće otvoren do 09. februara 2024. godine u 23.59 časova.

Prijavni paket mora biti dostavljen u skladu sa smernicama datim u ovom pozivu.

Pitanja se mogu slati elektronskom poštom najkasnije do 26. januara 2024. godine do 17:00 časova. na imejl adresu obrazovanje@czor.org sa predmetom mejla: „Poke the bubble“ – Puno ime potencijalnog nosioca projekta.

Centar za omladinski rad će organizovati Info sesiju onlajn kako bi zainteresovane upoznali sa Pozivom. Svi zainteresovani se mogu prijaviti za Info-sesiju na sledećem linku

Konkursna dokumentacija:

Sub-granting_Guidelines for applicants

Corrigendum no 1

Q&A_Poke the bubble

  1. Annex 1_Application form_final
  2. Annex 2_Budget
  3. Annex 3_CV form