„Sve na jednom mestu” – Info dani

.

U okviru projekta “Sve na jednom mestu” održani u Info dani u Beranama i Tutinu 22 i 25. decembra 2021.godine. Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, a sprovode ga Centar za omladinski rad, Novi Sad, Forum mladi i neformalna edukacija, Podgorica, Kancelarija za mlade, Novi Pazar i Građanska inicijativa, Rožaje.

Cilj Info dana je bio upoznavanje mladih sa mogućnostima koje imaju u okviru projekta, kao i na koji način se mogu prijaviti za obuke koje će uslediti. Tokom Info dana mladi, dodatno su motivisani i informisani, pored kampanje koja se sprovodi na društvenim mrežama. Događajima je prisustvovalo 29 učesnika.

Ciljna grupa projekta pa samim time i Info dana su NEET mladi (eng. not in employment, education or training) tj. mladi koji nisu u obrazovnom sistemu, zaposleni ili na obuci.

Partneri u okviru projekta, kroz aktivnosti osmišljene po meri mladih, daju doprinos zapošljavanju i socijalnoj inkluziji mladih u prekograničnom području Srbije i Crne Gore. Obezbeđivanjem obuka unapređuje se njihova kompetencija za zapošljavanje i umrežavanjem sa malim i srednjim preduzećima kroz pilot program inovativne usluge „sve na jednom mestu“.

Predviđeno trajanje realizacije projekta je 20 meseci.