Priručnik ,,Promena iz korena – Model za prevenciju alkohol štete kod dece i mladih u riziku“

Tokom prethodne dve godine, naučili smo mnogo i razvili Priručnik sa metodologijom za sprovođenje programa prevencije alkohol štete, kod vulnerabilne dece i mladih.

Priručnik ,,Promena iz korena – Model za prevenciju alkohol štete kod dece i mladih u riziku’’ nastao je kao deo projekta koji je Centar za omladinski rad sprovodio u periodu 2021 – 2022. godine u Novom Sadu, sa posebnim naglaskom na deo terenske implementacije projektnih aktivnosti u udaljenim zajednicama Novog Sada – Adice, Šangaj i Klisa (Veliki rit). Kao osnovni cilj postavili smo uvođenje pozitivnih znanja i iskustava koja menjaju život najugroženijoj deci i adolescentima u Srbiji, s ciljem povećanja njihove otpornosti na faktore rizika koji podstiču konzumaciju alkohola. Naročito smo fokus stavili na povećanje kvaliteta podrške marginalizovanoj deci i mladima koji su u riziku od siromaštva i štete prouzrokovane alkoholom, kroz međusektorsku saradnju, osnaživanje otpornosti dece na faktore rizika kojima su izloženi u svom okruženju, a koji podstiču konzumaciju alkohola i siromaštvo, te na dostizanje održivosti, nakon završetka projekta, za međusektorsku implementaciju programa podrške usmerenih na prevenciju štetnog dejstva alkohola.

U realizaciji projekta korišćen je upravo model za prevenciju alkohol štete kod dece i mladih u riziku, koji predstavljamo u ovom Priručniku, sa preporukama koje smo tokom dve godine prikupljali od naših saradnika, partnera ali i drugih organizacija i institucija u Novom Sadu, koje nisu bile uključene u realizaciju, ali su dale svoj doprinos kroz konsultovanje sa CZOR-om o tome kako na najbolji način obezbediti zaštitu deci i mladima u riziku. Ovim putem im se svima zahvaljujemo za izdvojeno vreme i energiju koju su, na ovaj ili onaj način, uložili zarad unapređenja položaja dece i mladih iz vulnerabilnih grupa.

Alkohol šteta je, nažalost, zbog raznih faktora izuzetno prisutna u našem društvu, a njen najveći teret podnose upravo marginalizovane zajednice. Kako bismo prekinuli transgeneracijski ciklus socijalne isključenosti i siromaštva, adresirajući alkohol štetu razvili smo metodologiju koja počiva na omladinskom radu, međusektorskoj saradnji i lokalnoj zajednici, te verujemo da je ovo model koji svako od nas može primeniti i u drugim zajednicama.

Ono što smo zaključili kroz ove 2 godine, kao i kroz razgovore sa predstavnicima institucija i organizacija, je da smo uspeli da razvijemo metodologiju koja prevazilazi temu. Bez obzira koji je identifikovani problem lokalne zajednice i vulnerabilne dece i mladih, u cilju obezbeđivanja ostvarivanja i zaštite njihovih prava, i u konačnici, unapređenja njihovog kvaliteta života i socijalnog uključivanja, neophodno je proći kroz faze koje će obezbediti njihovu višedimenzionalnu zaštitu. Koje su to faze i na koji način ih implementirati – upravo je tema ovog priručnika. Uz malo prilagođavanja sadržaja programa, u zavisnosti od specifičnosti ciljne grupe, ovakav model primenjiv je na sve vulnerabilne grupe dece i mladih, bez obzira na temu odn. potrebu/izazov ciljne grupe.

Nadamo se da će vam ovaj Priručnik koristiti kao vrlo praktičan alat za unapređenje prakse, zagovaranje ka donosiocima odluka za veću lokalnu saradnju, a, na kraju krajeva, i da će doprineti boljem kvalitetu života dece i mladih iz marginalizovanih grupa.

Priručnik je dostupan za preuzimanje OVDE.