Otvorenog uma i otvorenog srca

Jedna od važnih vrednosti Centra za omladinski rad je inkluzija, odnosno uključivanje svih mladih osoba bez obzira na razlike. Zbog toga smo o njoj pričali sa sekretarkom Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama „Otvoreno srce sveta“ iz Vršca, Marijom Keri.

Odakle je potekla ideja za osnivanje udruženja za pomoć osobama sa intelektualnom ometenošću?

Udruženje „Otvoreno srce sveta“ osnovano je davne 1979. godine. Jedina je organizacija na području Grada Vršca koja pruža podršku i pomoć osobama  sa intelektualnom ometenošću i deci predškolskog uzrasta sa smetnjama u razvoju, uključujući njihove roditelje, staratelje, stručnjake, saradnike i volontere.

Cilj udruženja je povećanje stepena socijalne uključenosti kroz unapređenje zdravlja, socijalnih kompetencija i kvaliteta života mladih sa intelektualnom ometenošću i uticaj na razvojni potencijal dece sa smetnjama u razvoju, što podrazumeva osnaživanje njihovih porodica i smanjenje diskriminacije u društvu.

Sa kakvim poteškoćama se susreću osobe sa intelektualnom ometenošću?

I pored pomaka u odnosu prema osobama sa intelektualnom ometenošću, možemo reći da ih još uvek prate negativni stavovi, niska očekivanja, diskriminacija i socijalno isključivanje. Iz tog razloga, veliki deo naših aktivnosti usmeren je na senzibilisanje i informisanje društvene sredine o postojanju osoba sa intelektualnom ometenošću, kako bi ih razumeli i prihvatili.

Kakvim aktivnostima se bavite? Možete li ih opisati?

Osobe sa intelektualnom ometenošću, iako imaju pravo na ostvarivanje osnovnih prava i sloboda, još uvek su stigmatizovane i marginalizovane. Nakon završetka obrazovanja ove osobe ostaju u svojim porodicama i veoma često nemaju mogućnost očuvanja i razvitka svojih  potencijala.

Iz tog razloga su aktivnosti u udruženju veoma važne, kako za njih, tako i za njihove porodice. Aktivnosti/radionice u udruženju su raznovrsne. Prilagođene su mogućnostima i afinitetima korisnika, usmerene na unapređenje zdravlja, socijalnih kompetencija i kvaliteta života mladih sa intelektualnom ometenošću. To su kreativne, edukativne, dramske i radionice za razvoj životnih veština i ličnih sposobnosti. Cilj radionica/aktivnosti je očuvanje postojećih kapaciteta, kao i nadogradnja sposobnosti mladih sa intelektualnom ometenošću, kroz povećanje nivoa funkcionisanja, sticanje adekvatnih veština i navika, kao i usvajanje novih znanja.

Na šta ste najviše ponosni u dosadašnjem radu?

Udruženje je učesnik u raznim akcijama, poput prodajnih izložba radova članova/ica udruženja na tradicionalnim dešavanjima u Vršcu (Vršački venac, Novogodišnje đakonije itd.), što je doprinelo pozitivnom iskustvu članova/ica udruženja, kroz osećaj postignuća i prihvatanja od strane zajednice, kao i prikupljanje sredstava koja se koriste zadalji rad udruženja.

Udruženje je bilo jedan od realizatora obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Međunarodnog dana osoba sa Daunovim sindromom i Međunarodnog dana osoba sa autizmom, što je rezultovalo senzibilizacijom i informisanjem članova/ica društvene sredine o postojanju i specifičnosti osoba sa Daunovim sindromom, osoba sa autizmom kao i osoba sa intelektualnom ometenošću. Takođe, već deset godina zaredom domaćini smo regionalnog susreta udruženja za pomoć osobama sa intelektualnom ometenošću – Susreta otvorenog srca.

Sarađivali smo sa Unijom studenata Vršac, na projektu“ Inkluzivni omladinski klub“ i namera nam je da sa tom saradnjom nastavimo i dalje.

Kakvi su Vam planovi za naredni period?

Od prošle godine udruženje je nakon mnogo godina rada u ustupljenom prostoru, počelo svoje aktivnosti da organizuje u kući koju su članovi udruženja dobili na poklon. Kuća je adaptirana, prilagođena i opremljena uz pomoć ljudi dobre volje, Grada Vršca i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Želja nam je da se u Vršcu otvori Dnevni boravak za mlade sa intelektualnom ometenošću. Osnivanjem Boravka obezbedio bi se kvalitetniji život kako osoba sa intelektualnom ometenošću, tako i njihovih porodica. Takođe, dao bi se značajan doprinos u procesu deinstitucionalizacije.

Na pitanje šta ima da nam poruči na kraju, naša sagovornica je citirala čuvenog britanskog filozofa, političara i pisca Edmunda Burka:

,,Niko nije učinio veću grešku od osobe koja nije preduzela ništa, zato što je mogla da učini malo.“

Prava poruka i pouka za sve nas! Zahvaljujemo se našoj sagovornici na izdvojenom vremenu.

Intervju vodio: Stefan Kostić, volonter Medija tima

*Udruženje ,,Otvoreno srce sveta“ rado se odaziva pozivima za saradnju sa drugim organizacijama i institucijama. Ukoliko želite da ih kontaktirate, to možete učiniti putem mejla na otvorenosrcevrsca@gmail.com ili putem telefona 062 160 29 86.

** Više fotografija sa aktivnosti Udruženja možete pronaći na njihovoj fejsbuk stranici.

Ostavi komentar: