Kampanja CZORa “ZDRAVLJE MLADIH ISPRED PROFITA”

Društveno odgovorna kampanja "Zdravlje mladih ispred profita" inicirana je sa ciljem da ukaže na važnost očuvanja zdravlja mladih, naročito maloletnih lica usled štetne konzumacije alkohola.

kampanja mladi alkohol czor

Kada smo ukrstili podatke istraživanja koje smo sproveli o stavovima mladih o alkoholu iz 2014. godine i istraživanja o javnim politikama u oblasti prodaje alkohola sa fokusom na mlade iz 2020. godine dobili smo stanje koje zahteva preduzimanje konkretnih koraka jer:

  1. duplo više mladih konzumira alkohola prvi put pre 13. nego posle 18. godine,
  2. 94% odsto mladih smatra da im je alkohol lako dostupan u svakom trenutku,
  3. u poslednjih 5 godina nije izrečena ni jedna kazna za nezakonitu prodaju alkohola maloletnim licima uprkos zakonskim ograničenjima.

Jedan od načina da se kao društvo trgnemo iz tog mamurluka posebno u vremenu kada je briga o zdravlju i blagostanju svakog pojedinca prioritet, bilo je kreiranje i pokretanje društveno odgovorne medijske kampanje „Zdravlje mladih ispred profita“ sa ciljem da se sa jedne strane podigne svest svih nas o štetnom uticaju alkohola na mlade i ukaže na važnost zaštite njihovog zdravlja i blagostanja, a sa druge na poštovanje propisa koji tome doprinose.

Ova inicijativa je vrlo brzo dobila široku podršku različitih partnera – od dugogodišnjih strateških poput Ministarstva omladine i sporta i organizacije IOGT NTO iz Švedske kroz čije projekte je realizovana kampanja, do drugih nadležnih, zainteresovanih i uticajnih institucija i organizacija poput Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Grada Novog Sada – Uprave za sport i omladinu, OPENSa, UNICEFa, i organizacije Movendi international. Na posletku, vidljivosti kampanje doprinela je saradnja sa Radio televizijom Vojvodine koja na svojih sedam medijskih platformi emituje kampanju u video, radio i internet formatima u periodu od dva meseca.

Trenutak emitovanja kampanje prati primenu novog Zakona o zaštiti potrošača koji uvodi prekršajne prijave za nezakonitu prodaju alkoholnog pića mlađima od 18 godina. Ukoliko primetite takvo ponašanje, mlade a i zakon možete zaštiti prijavom tržišnoj inspekciji na neki o kontakta koji su navedeni u ovoj formi.

Ono što je izvorno bila inicijativa da se Centar za omladinski rad problemom konzumiranja alkohola među mladima bavi na širem nivou, jesu edukacije kroz koje je u proteklih pet godina prošlo oko 200 mladih i koji su kao razlog za konzumiranje alkohola navodili više zabave, opuštanja i druženja. Međutim, na pitanje šta za njih znače zabava, opuštanje i druženje, ni jedna mlada osoba kao odgovor nije navela konzumiranje alkohola što je pokazatelj vrlo jakog uticaja kulture konzumiranja alkohola u svim situacijama i prilikama nezavisno od uzrasta, što kada se pretoči u statističke podatke pokazuje da jedna trećina mladih prvi put alkohol proba u krugu porodice u najranijim godinama svog života.

Zato iza kampanje Zdravlje mladih ispred profita stoji čitav niz aktivnosti koje Centar za omladinski rad godinama preduzima kako bi doprineo kreiranju sigurnijeg i bezbednijeg okruženja za mlade, od kojih su najznačajnije:

  • edukacije i radionice osnaživanja mladih da donose odgovorne odluke po svoje zdravlje kroz koje je prošlo oko 200 mladih uzrasta 15-30 godina;
  • edukacije i radionice za omladinske radnike i radnice i osobe koje rade sa mladima u cilju kreiranja kvalitetnijih programa za zdravije i sigurnije odrastanje mladih kroz koje je prošlo više od 100 polaznika i polaznica;
  • kreiranje standarda za sprovođenje omladinski aktivnosti bez konzumacije alkohola koje primenjuje preko 100 organizacija mladih i za mlade na teritoriji cele Srbije;
  • uticanje na unapređenje javnih politika i dokumenata na lokalnom, pokrajinskom i nacionalnom nivou a koje se odnose na zaštitu mladih od konzumiranja i dostupnosti alkohola;
  • edukacije i radionice za etičko izveštavanje o mladima i uticaju kulture konzumiranja alkohola kroz koje je prošlo 20ak novinara i novinarki iz cele Srbije i oko 150 studenata i studentkinja žurnalistike;
  • edukacije i radionice za roditelje – članove saveta roditela u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Novog Sada, kako bi i sami prepoznali opasnosti kulture konzumiranja alkohola i pomogli da mladi kvalitetnije provode slobodno vreme kroz koje je prošlo 40ak roditelja;
  • promovisanje zdravih stilova života kroz rekretivne biciklističke vožnje za mlade kroz koje je u prethodne dve godine prošlo 40 mladih iz Novog Sada.

CZOR kampanja mladi alkohol

Drugim rečima, misija kampanje Zdravlje mladih ispred profita je ono što Centar za omladinski rad živi – a to je da svaka mlada osoba odrasta u zdravom i bezbednom okruženju i za to joj je potrebna podrška svih nas, jer problem ne rešavamo kada dođe do zavisnosti i zdravstvenih rizika već mnogo pre toga. Zato podrži kampanju tako što ćeš naše sadržaje podeliti na društvenim mrežama da ih vidi što više ljudi, i svaku maloletnu osobu zaštiti prijavom inspekciji ukoliko vidiš da joj se prodaje alkoholno piće, jer ona nema dovoljno znanja, godina i iskustva da to uradi sama.

Ostavi komentar: