CZOR glasom mladih osvojio Omladinsko priznanje – Sećanje na Hildu Dajč

Upravni odobr Fondacije ,,Sećanje na Hildu Dajč“ je na osnovu glasova mladih iz Srbije i Austrije, Centru za omladinski rad dodelio Omladinsko priznanje ,,Sećanje na Hildu Dajč“ za iskazanu građansku odgovornost i društvenu svest za program Mobilnog omladinskog kluba.

Dobitnici i dobitnice priznanja ,,Sećanje na Hildu Dajč“

,,Sećanje na Hildu Dajč“ je priznanje koje se dodeljuje jednom godišnje u ime Dana sećanja na žrtve Holokausta u Beogradu, a dobitnik može biti pojedinac/ka, grupa ili organizacija. Priznanje se dodeljuje za iskazanu posebnu ličnu i građansku odgovornost, društvenu svest, posvećenost, solidarnost i humanost, identifikaciju problema i pokretanje akcije, posebno u svojim lokalnim zajednicama. Ovo priznanje za mlade posebno teži da promoviše:

  • suočavanje sa društvenim izazovima koje predstavljaju ksenofobija, rasizam, diskriminacija i netolerancija;
  • negovanje aktivnog građanstva, pluralizma i konstruktivne kritičke diskusije koja vodi ka pronalaženju rešenja za prevazilaženje izazova i problema u lokalnim zajednicama;
  • vođenje sopstvenim primerom, iniciranje akcije i angažovanje drugih u aktivnostima koje imaju za cilj podršku ranjivim grupama u lokalnim zajednicama.

Dve komisije su odlučivale o dodeli priznanja. Pa je tako pored Youth Vote-a, koji je pripao CZOR-u, Centru za integraciju mladih iz Beograda za program ,,Svratište za decu“ dodeljeno Omladinsko priznanje od strane komisije i fondacije.

Omladinske radnice Milica i Nora, koje su svoje karijere započele kao volonterke Mobilnog omladinskog kluba
Omladinske radnice Milica i Nora, koje su svoje karijere započele kao volonterke Mobilnog omladinskog kluba

U ime svih naših volontera i volonterki i čitavog CZOR tima, zahvaljujemo se Upravnom odboru Fondacije ,,Sećanje na Hildu Dajč“, ali i mladima sa Pedagoškog fakulteta u Somboru i Pedagoškog fakulteta iz Austrije koji su prepoznali naš napor za kreiranje zdravog i bezbednog okruženja za svu decu i mlade, našu želju da stvorimo zajednicu u kojoj će svi mladi biti ravnopravni, uključeni i pitani.

Mobilni omladinski klub je program izmeštenog omladinskog rada, koji za cilj ima socijalno uključivanje mladih iz ranjivih kategorija, kako bi ih osnažio da se odupru faktorima rizika koji podstiču upotrebu alkohola i prouzrokuju štetu i loš kvalitet njihovog života. Sa mladima koji žive u udaljenim zajednicama MOK kreira sigurno i zdravo okruženje, u kome će ovi mladi moći da ostvare svoj pun potencijal kao aktivni članovi/ice našeg društva. Mobilni omladinski klub u 2021. i 2022. podržava finansijski fondacija Radiohjälpen i IOGT-NTO Movement.

Komentari

  1. Congratulations!!!
    Its a very important and nice work you are doing for youth, by youth. Well done everyone!

Ostavi komentar: