CZOR traži volontere/ke!

Volonteri i volonterke Centra za omladinski rad su mladi koji žive na teritoriji Novog Sada, uzrasta od 15 do 30 godina, koji su spremni da u periodu od 15. februara do 30. juna aktivno učestvuju u planiranju i realizaciji aktivnosti organizacije. Naši volonteri i volonterke su kreativni, otvoreni i motivisani mladi ljudi, koji su spremni da posvete deo svog vremena kreiranju društvenih promena.

Tražimo volontere/ke za sledeće volonterske programe:

 1. Vršnjački/e edukatori/ke Kluba mladih
 2. Medija tim
 3. Mobilni omladinski klub
 4. Tim za javne akcije
 5. Tim za odnose sa zajednicom
 6. Tim za omladinsku politiku

Više o zadacima svakog tima možeš pročitati klikom na naziv tima.

Kako bi upoznali nove volontere/ke sa radom organizacije i pripremili ih za planiranje i realizaciju aktivnosti, održaćemo OBAVEZAN Trening za volontere/ke u drugoj polovini februara, a tačne informacije o lokaciji i terminu treninga biće javljene naknadno.

 

Svi volonteri/ke imaju obavezu da:

 • Učestvuju na uvodnom Treningu za volontere/ke i sličnim treninzima koje organizacija bude realizovala radi unapređenja znanja i veština volontera/ki za obavljanje volonterskih zadataka
 • Volontiraju oko 4 sata nedeljno u planiranju i realizaciji aktivnosti
 • Obavljaju svoje volonterske zadatke u skladu sa Politikom volontiranja CZOR-a

Tokom obavljanja volonterskih zadataka, volonteri/ke imaju pravo na:

 • Refundaciju putnih troškova
 • Refundaciju komunikacijskih troškova
 • Hranu i osveženje
 • Volonteri/ke CZOR-a stiču priliku da učestvuju na različitim edukacijama i treninzima, putuju u zemlji i inostranstvu i učestvuju u različitim zabavno-edukativnim aktivnostima koje organizuje Centar za omladinski rad
 • Podršku omladinskog radnika ili omladinske radnice

Prijava za volontiranje biće otvorena do 31. januara 2020. godine, do 23:59h, a možeš se prijaviti putem FORMULARA ZA ONLINE PRIJAVU.

Nakon online prijave, izabrani kandidati/kinje biće pozvani/e na intervju. Rezultati selekcije biće poznati i objavljeni najkasnije 15. februara 2020. godine.

Za više informacija o pozivu, možeš nam pisati na našu fejsbuk ili instagram stranicu ili mejlom na dajna.marinkovic@czor.org.

 

Napomena: jedna osoba može konkurisati na više programa volontiranja, ali može učestvovati u samo jednom

 

Više o organizaciji:

CZOR je u Srbiji započeo sa radom  2001. godine kao nekadašnja međunarodna švedska organizacija PRONI Institut za socijalno obrazovanje, a potom kao Forum Syd Balkans Programme, a od 2006. godine udruženje se registrovalo na lokalnom nivou pod imenom Centar za omladinski rad.

Delujemo u tri oblasti:

 • Direktan omladinski rad – podrazumeva stručni, pedagoški rad sa mladima koji se odvija izvan sistema formalnog obrazovanja, tj. u okviru slobodnog vremena mladih, i u koji se mladi uključuju na dobrovoljnoj osnovi. Sprovode ga omladinski radnici/e, koji pomažu mladima u ličnom i socijalnom razvoju kako bi postali aktivni članovi/ce društva i učesnici/e u procesu donošenja odluka. Mladi u omladinskom radu stiču kompetencija za zapošljivost, preispituju i izgrađuju svoje vrednosti i stavove, a time i identitet.
 • Obrazovanje – Radimo na edukaciji omladinskih radnika/ca i drugih profesionalaca/ki koji rade sa mladima, kroz različite edukativne programe i obuke (univerzitetski kurs ,,Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici’’, obuke za referente za zaštitu i bezbednost dece i mladih u omladinskom radu i slično). Učestvujemo u procesima profesionalizacije i prepoznavanja omladinskog rada kao zanimanja u okviru Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), sa ciljem stalnog unapređenja sistematske brige o mladima.
 • Omladinska politika – kroz učešće u razvoju omladinske politike utičemo na unapređenje mera i aktivnosti usmerenih na poboljšanje položaja mladih, a koje sprovode različiti akteri omladinske politike, odn. državni organi, ustanove i udruženja. Kroz aktivno učešće u telima Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), Novosadskog omladinskog foruma (NOF), saveza udruženja Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019 (OPENS2019), NAPOR-a, Gradonačelnikovog Saveta za mlade Grada Novog Sada, Centra Sever-Jug Saveta Evrope i mreže IOGT International doprinosimo izradi i poboljšanju omladinske politike na različitim nivoima (lokalni, pokrajinski, nacionalni, regionalni, evropski).