Kategorija

Srbija

.

PRODUŽENJE ROKA ZA DODELU GRANTOVA

Produžava se rok za podnošenje prijava projektnih predloga za dodelu sredstava za implementaciju modela integrisanih usluga (engl. one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti mladih.

.

PRELIMINARNI REZULTATI POZIVA ZA DODELU SREDSTAVA

Objavljeni su preliminarni rezultati poziva za dodelu sredstava za implementaciju modela integrisanih usluga (engl. one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti mladih.

.

Rezultati istraživanja za podizanje kapaciteta zapošljivosti NEET mladih

Istraživanje potreba aktera za implementaciju integrisanih usluga za zapošljivost NEET mladih sa fokusom na 4.0. industrijsku revoluciju.

.

Treba umrežiti sve postojeće resurse i kreirati inovativne i integrisane usluge za NEET mlade

„NEETworking“ platforma, koja je otvorila nacionalni dijalog za unapređenje kvaliteta podrške zapošljivosti mladih, okupila je preko 120 predstavnika Vlade Republike Srbije, EU delegacije, javnih institucija, organizacija civilnog društva, biznis sektora i medija.

.

NEETworking – Nacionalna konferencija o kvalitetu podrške NEET mladima

„NEETworking“ platforma, nacionalni dijalog za unapređenje kvaliteta podrške zapošljivosti NEET mladih, održaće se 15. decembra 2020, od 10 do 13:30 časova. Konferenciju organizuju Centar za omladinski rad, Fondacija Ane i Vlade Divac i Beogradski centar za ljudska prava.