ONE-STOP-SHOP MODEL ZA ZAPOŠLJIVOST MLADIH

Budi u toku i saznaj na koji način možeš da se uključiš

Aktivnosti projekta

PRODUŽENJE ROKA ZA DODELU GRANTOVA

Produžava se rok za podnošenje prijava projektnih predloga za dodelu sredstava za implementaciju modela integrisanih usluga (engl. one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti mladih.

PRELIMINARNI REZULTATI POZIVA ZA DODELU SREDSTAVA

Objavljeni su preliminarni rezultati poziva za dodelu sredstava za implementaciju modela integrisanih usluga (engl. one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti mladih.

Rezultati istraživanja za podizanje kapaciteta zapošljivosti NEET mladih

Istraživanje potreba aktera za implementaciju integrisanih usluga za zapošljivost NEET mladih sa fokusom na 4.0. industrijsku revoluciju.

Balkanska mreža organizacija civilnog društvenog za zapošljivost mladih

PARTNERI NA PROJEKTU

Projekat su finansijski podržali

DONATORI